„Prywatnoprawne aspekty przeciwdziałania przestępczości i pomocy ofiarom przestępstw”

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, realizuje projekt „Prywatnoprawne aspekty przeciwdziałania przestępczości i pomocy ofiarom przestępstw”, który jest finansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Termin realizacji projektu: 1maja 2020 do 30 kwietnia 2023 r. Wartość dotacji celowej: 4 077 008 złotych. Projekt zakłada identyfikację oraz analizę funkcjonowania instytucji i rozwiązań normatywnych prawa prywatnego, które pozostają w związku […]

Projekt badawczy ,,Ochrona praw ofiar w kontekście gwarancji rzetelnego  procesu sądowego. Polska na tle porównawczym”

Termin realizacji: 1 marca 2020 r.  – 30  października 2021 r. Wartość dotacji celowej: 650 000,00 złotych      Projekt zakłada osiągnięcie trzech kluczowych celów: Ustalenie etiologii rzetelnego procesu sądowego, w tym skonfrontowanie założeń filozoficznych, teoretycznych, doktrynalnych,  aksjologicznych i prakseologicznych, które kształtują rzetelny proces sądowy.    Ustalanie abstrakcyjnego (optymalnego) modelu rzetelnego procesu sądowego i skonfrontowanie tego modelu z wariantami jego aplikacji […]

Instytucjonalna architektura organów ochrony i przestrzegania prawa w porządkach prawnych współczesnych państw w perspektywie komparatystycznej

Projekt badawczy pn. „Instytucjonalna architektura organów ochrony i przestrzegania prawa w porządkach prawnych współczesnych państw w perspektywie komparatystycznej” Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości realizuje projekt „Instytucjonalna architektura organów ochrony i przestrzegania prawa w porządkach prawnych współczesnych państw w perspektywie komparatystycznej”, który jest finansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Termin realizacji projektu: 01.04.2020 – […]

Mediacja i sprawiedliwość naprawcza

O projekcie Projekt badawczy pn. „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”. Termin realizacji: 20 kwietnia 2020 r. – 30 czerwca 2022 r. Wartość dotacji celowej: 1 310 137,50 PLN Cel główny projektu tozmniejszenie powrotności do przestępstw oraz poprawa sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem. Projekt kładzie nacisk na wsparcie i rozwój systemu […]

Projekt badawczy pn. „Podniesienie jakości i efektywności systemu kształcenia i szkolenia kadry penitencjarnej poprzez utworzenie nowej infrastruktury edukacyjnej”

Termin realizacji: 1 sierpnia 2020 – 31 grudnia 2020 Wartość dotacji celowej: 3 151 000,00 PLN Głównym celem projektu jest obniżenie wskaźnika powrotności skazanych do przestępstwa poprzez podnoszenie kompetencji kadry Służby Więziennej, w ramach zmodernizowanego systemu kształcenia i doskonalenia wspierającego proces resocjalizacji i readaptacji społecznej osadzonych. Narzędziem do osiągniecia tego celu była inwestycja w pomieszczenia budynku byłego Zakładu […]

„Fake news”, projekt realizowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie przyczynom przestępczości oraz ochrona praw ofiar przestępstw poprzez analizę rozwiązań prawnych odnoszących się do rozpowszechniania nieprawdziwych informacji

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, obecnie Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, realizowała projekt „Fake News”, który był finansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Termin realizacji projektu: 01.07.2020 – 31.12.2020r. Wartość dotacji celowej: 387 337,30 złotych. Realizacja projektu składa się pięciu zadań: Zadanie 1. Prawo do rzetelnej informacji – aspekty aksjologiczno-konstytucyjne Zadanie 2. Aspekty […]

Pilotaż programu wdrażającego system transdermalnego monitorowania stężenia alkoholu (TMSA) u skazanych, którym udzielono czasowego zezwolenia na opuszczenie jednostki penitencjarnej w związku z podejmowanym zatrudnieniem zewnętrznym w systemie bez konwojenta lub udzieloną przepustką

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości realizuje projekt pn. „Pilotaż programu wdrażającego system transdermalnego monitorowania stężenia alkoholu (TMSA) u skazanych, którym udzielono czasowego zezwolenia na opuszczenie jednostki penitencjarnej w związku z podejmowanym zatrudnieniem zewnętrznym w systemie bez konwojenta lub udzieloną przepustką”, który jest finansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Kierownikiem projektu jest […]

Projekt Problem Solving umożliwia rozwój i przenoszenie brytyjskiego systemu rozwiązywania problemów wśród współosadzonych do polskiego systemu penitencjarnego

Od jesieni 2019 roku Instytut Badawczo-Rozwojowy SWWS współpracuje  z The University of York (Wlk. Brytania) w zakresie projektu wykorzystującego kształtowanie umiejętności rozwiązy-wania problemów, aby wspierać osoby pozbawione wolności w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami w ich życiu. Stanowi to ważny element przeciwdziałania samouszkodzeniom wśród więźniów, a program  jest oparty na naukowych dowodach i założeniach psychoterapii […]

Projekt naukowo-badawczy: „Tworzenie rozwiązań normatywno-opisowych w celu przeciwdziałania przyczynom przestępczości oraz rozwoju systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w postaci opartego na wiedzy aksjologicznego uzasadnienia podstaw praktycznego funkcjonowania polskiego systemu prawa”

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości realizuje projekt „Tworzenie rozwiązań normatywno-opisowych w celu przeciwdziałania przyczynom przestępczości oraz rozwoju systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w postaci opartego na wiedzy aksjologicznego uzasadnienia podstaw praktycznego funkcjonowania polskiego systemu prawa”, który jest finansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Termin realizacji projektu: 01.11.2020 – 31.08.2023r. Wartość dotacji celowej: 3 457 […]

„Pilotażowe kompleksy penitencjarne” – projekt realizowany w ramach Programu ,,Sprawiedliwość” finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

Informacja dot. projektu pn. Pilotażowe kompleksy penitencjarne Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 BENEFICJENT: Centralny Zarząd Służby Więziennej w partnerstwie ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości oraz norweskim więziennictwem. WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 56 471 000,00 EUR OKRES REALIZACJI: 4 listopada 2020 r. – 30 kwietnia 2024 r. W dniu 4 listopada 2020 r. zawarte zostało porozumienie między Ministerstwem Sprawiedliwości i Centralnym Zarządem Służby […]

Dbamy o Twoją
prywatność

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Skip to content