Kształcenie

Studia I stopnia niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wymagania

Studia są przeznaczone dla osób spełniających kryteria określone w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

O kwalifikacji na studia decyduje:

  • kolejność rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów,
  • wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (osiemdziesiąt pięć złotych), nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji tj. do dnia 25.09.2023 r., na numer rachunku Uczelni (decyduje data wykonania przelewu)

Nazwa odbiorcy:

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości,  ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa
nr konta:  Santander Bank Polska S.A. 91 1090 1056 0000 0001 4899 8264
kwota:  85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pieć złotych)
tytuł wpłaty: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna: Bw.ZA

Kandydaci na studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne przyjmowani są w ramach ustalonego limitu miejsc. Kandydaci na studia będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej kwalifikowani są poza kolejnością.

informacja o zakwalifikowaniu na studia zostanie udostępniona najpóźniej do dnia 28.09.2023 r.

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

  • wypełnionej ankiety osobowej kandydata na studia,
  • świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis do wglądu, celem poświadczenia kopii przez Uczelnię,
  • zaświadczenia o pełnieniu służby lub zatrudnieniu w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej, jeśli kandydat jest funkcjonariuszem lub pracownikiem Służby Więziennej.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub za pośrednictwem osób trzecich na adres: Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, u. Karmelicka 9, 00-155 Warszawa najpóźniej do dnia 27.09.2023 r.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w terminie wymaganych dokumentów oraz zawarcie z Uczelnią umowy o kształcenie.

Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę słuchaczy.

Studenci będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej, rozpoczynający kształcenie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2023/2024, zwolnieni są z obowiązku uiszczania opłat z tytułu kształcenia na studiach niestacjonarnych. Od pozostałych osób pobiera się opłatę roczną w wysokości 3.100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych).

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Nowy harmonogram 2023

Dlaczego warto
studiować na AWS

Jesteśmy publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o prawie, nauk o bezpieczeństwie, nauk socjologicznych, pedagogiki i psychologii.

Masz pytania?

Napisz do nas. Na każdą kwestię postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Aktualności

Dbamy o Twoją
prywatność

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Skip to content