Kształcenie

Studia II stopnia stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości zaprasza na studia stacjonarne II stopnia
na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Oferta kształcenia studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne ukierunkowana jest na praktykę i wyposażenie absolwentów w umiejętności i kompetencje do wykonywania zawodów związanych ze sferą bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Celem studiów jest przygotowanie zarówno funkcjonariuszy Służby Więziennej, innych służb, inspekcji
i straży oraz cywilnych kadr do rozwiązywania problemów w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego
na szczeblu centralnym i lokalnym. Cele kształcenia służą poszukiwaniu nowych rozwiązań,
w ramach prowadzonych zajęć, w zakresie funkcjonowania i doskonalenia systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, przygotowaniu studentów do funkcjonowania w podmiotach tego systemu oraz sprostania wyzwaniom dla bezpieczeństwa państwa, a w tym funkcjonowania w warunkach przyspieszonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, globalizacji i nieprzewidywalności współczesnych zagrożeń.

Praktyczny profil kształcenia i ścieżki zawodowe

Program studiów II stopnia Bezpieczeństwo wewnętrzne gwarantuje studentom możliwość zdobywania szerokiej wiedzy nie tylko o charakterze teoretycznym, ale przede wszystkim wiedzy wysoce specjalistycznej. Realizacja odbywa się poprzez udział w różnych formach kształcenia, obejmujących m. in. wykłady, ćwiczenia, spotkania z ekspertami, czy praktykę zawodową. Program studiów łączy treści ogólne, teoretyczne, z treściami specjalizacyjnymi pozwalającymi wyposażyć absolwentów w praktyczne umiejętności wpisujące się w oczekiwania rynku pracy.

Cykl kształcenia składa się z 4 semestrów. W ramach 1 i 2 semestru student nabywa wiedzę w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i umiejętności jego wykorzystania w praktyce oraz uzyskuje unikatowe umiejętności społeczne w zakresie rozwiązywania złożonych problemów bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Obok przedmiotów ogólnouczelnianych student zapoznaje się z zagadnieniami z zakresu: działań antyterrorystycznych, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prawa karnego i prawa wykroczeń, bezpieczeństwa wewnętrznego UE, edukacji na rzecz bezpieczeństwa, przygotowania obronnego w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa dokumentów, profilowania psychologicznego, ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów, bezpieczeństwa społecznego, zwalczania cyberprzestępczości, bezpieczeństwa ekonomicznego, bezpieczeństwa ekologicznego, komunikacji społecznej, negocjacji
w sytuacjach kryzysowych, sztuki wystąpień publicznych. Ponadto student uczestniczy
w konwersatorium językowym.

3 i 4 semestr studiów stanowi specjalistyczne kształcenie w ramach jednej z trzech ścieżek edukacyjnych. Student deklaruje wybór ścieżki specjalizacyjnej, w oparciu o preferencje zmierzające do podniesienia kompetencji zawodowych.

Na 3 semestrze studiów studenci mają możliwość wyboru jednej z trzech ścieżek specjalizacyjnych:

  • ścieżka: bezpieczeństwo informacyjne,
  • ścieżka: kształtowanie bezpiecznych przestrzeni,
  • ścieżka: bezpieczeństwo penitencjarne (przeznaczona dla funkcjonariuszy Służby Więziennej).

Na tym etapie student w znaczący sposób pogłębi i rozwinie dotychczas zdobytą wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie, a także praktyczne umiejętności przypisane do odpowiedniego modułu edukacyjnego.

 

Sylwetka absolwenta

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości ma charakter praktyczny. Służą temu m.in. nauka w małych grupach ćwiczeniowych, objęcie studentów indywidualną opieką naukową (mentoringiem) oraz możliwość wyboru przez studenta (od 3 semestru) jednej z trzech ścieżek specjalizacyjnych (bezpieczeństwo informacyjne, kształtowanie bezpiecznych przestrzeni, bezpieczeństwo penitencjarne).

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne po osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się jest przygotowany do pracy na stanowiskach w komórkach zarządzania kryzysowego i obronnych administracji państwowej i samorządowej, podmiotach gospodarczych, służbach mundurowych (Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, służbach ratowniczych) oraz komercyjnych firmach ochrony osób i mienia. Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne po otrzymaniu tytułu zawodowego magistra ma możliwość kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.

Dlaczego warto
studiować na AWS

Jesteśmy publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o prawie, nauk o bezpieczeństwie, nauk socjologicznych, pedagogiki i psychologii.

Masz pytania?

Napisz do nas. Na każdą kwestię postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Aktualności

Siedziba główna
ul. Wiśniowa 50
02-520 Warszawa

NIP: 5213842228
Regon: 381510697

Sekretariat:
Telefon: +48 22 602 44 14
Fax: +48 22 641 21 17
E-mail:

Dbamy o Twoją
prywatność

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Skip to content