Kształcenie

Studia II stopnia niestacjonarne

Penitencjarystyka

Początek rekrutacji: 1 lipca 2024 r.

Studia prowadzone są w formie cyklicznych zjazdów weekendowych i trwają 4 semestry. Rozpoczynają się semestrem zimowym, a kończą semestrem letnim.

Absolwent studiów na kierunku Penitencjarystyka uzyskuje kwalifikacje potwierdzone dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia oraz tytuł zawodowy magistra.

Wymagania
O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

Proces rejestracji na studia obejmuje:

  • założenie indywidualnego konta w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK), dostępnym na stronie internetowej Uczelni;
  • uzupełnienie wymaganych danych w systemie IRK, w tym wgranie aktualnej kolorowej fotografii w formie cyfrowej;
  • zapisanie się na właściwy kierunek studiów (Penitencjarystyka).


O kwalifikacji na studia decyduje:

  • kolejność rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów,
  • wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (osiemdziesiąt pięć złotych), nie później niż do dnia zamknięcia, na numer rachunku Uczelni (decyduje data wykonania przelewu).


Opłata rekrutacyjna
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł i musi być wniesiona na rachunek bankowy Uczelni:
Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa
nr konta: Santander Bank Polska S.A. 91 1090 1056 0000 0001 4899 8264
tytuł wpłaty: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna, Pe.II.ZA

Kandydaci na studia przyjmowani będą w ramach ustalonego limitu miejsc, który na kierunku Penitencjarystyka wynosi 50 miejsc.

Kandydaci na studia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku Penitencjarystyka w AWS, mają pierwszeństwo podczas kwalifikacji.

Opłata za studia
Opłata z tytułu kształcenia na studiach niestacjonarnych wynosi 3.200,00 zł za każdy rozpoczęty rok akademicki.
Studenci będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej, rozpoczynający kształcenie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2024/2025, zwolnieni są w 50% z opłaty z tytułu kształcenia na studiach niestacjonarnych.
Szczegółowe zasady odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na studiach niestacjonarnych określa umowa pomiędzy Akademią Wymiaru Sprawiedliwości a studentem, zawierana po wpisaniu na listę studentów, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty
Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia, w terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji (do 28 sierpnia 2024 r.) kandydat składa następujące dokumenty:

  • kopię dyplomu ukończenia studiów oraz (do wglądu) jego oryginał lub odpis;
  • wypełniony wniosek o przyjęcie na studia;
  • wypełnioną ankietę osobową kandydata na studia wraz ze zdjęciem;
  • zaświadczenie o pełnieniu służby lub zatrudnieniu w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej, jeśli kandydat jest funkcjonariuszem lub pracownikiem Służby Więziennej.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub za pośrednictwem osób trzecich na adres: Akademia Wymiaru Sprawiedliwości – kampus mundurowy, ul. Wrocławska 193-195, 62-800 Kalisz.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Lp.

Etapy rekrutacji

Termin

1.

Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów

1 lipca 2024 r. –
9 sierpnia 2024 r.

2.

Sporządzenie listy rankingowej kandydatów i podanie wyników kwalifikacyjnych na studia

do 14 sierpnia 2024 r.

3.

Dostarczenie dokumentów przez kandydatów, a w przypadku funkcjonariuszy lub pracowników Służby Więziennej – dodatkowo zaświadczenie o pełnieniu służby lub zatrudnieniu w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej

do 28 sierpnia 2024 r.

4.

Ogłoszenie informacji o przyjęciu na studia z uwzględnieniem rezygnacji kandydatów

do 3 września 2024 r.

Dlaczego warto
studiować na AWS

Jesteśmy publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o prawie, nauk o bezpieczeństwie, nauk socjologicznych, pedagogiki i psychologii.

Masz pytania?

Napisz do nas. Na każdą kwestię postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Aktualności

Siedziba główna
ul. Wiśniowa 50
02-520 Warszawa

NIP: 5213842228
Regon: 381510697

Sekretariat:
Telefon: +48 22 602 44 14
Fax: +48 22 641 21 17
E-mail:

Dbamy o Twoją
prywatność

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Skip to content