Rekrutacja - Studia II stopnia niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Początek rekrutacji: 26 sierpnia 2024r.

Studia prowadzone są w formie cyklicznych zjazdów weekendowych i trwają 4 semestry.  Rozpoczynają się semestrem zimowym, a kończą semestrem letnim.

Absolwent studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne  uzyskuje kwalifikacje potwierdzone dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia oraz tytuł zawodowy magistra.

Wymagania

O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu przyjęć na studia znajdziesz tutaj.

Proces rejestracji na studia obejmuje:

  • założenie indywidualnego konta w systemie IRK, dostępnym na stronie internetowej AWS;
  • uzupełnienie wymaganych danych w systemie IRK;
  • zapisanie się na właściwy kierunek studiów (Bezpieczeństwo wewnętrzne);
  • zamieszczenie w systemie IRK aktualnej kolorowej fotografii w formie cyfrowej w formacie wymaganym w systemie;
  • wniesienie opłaty rekrutacyjnej nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji (decyduje data wpływu na konto AWS), w terminach wyznaczonych w harmonogramie rekrutacji.


O kwalifikacji na studia decyduje:
 


Kandydaci na studia będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej oraz funkcjonariuszami lub pracownikami innych służb mundurowych, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w AWS mają pierwszeństwo podczas kwalifikacji.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjne wynosi 85 zł i musi być wniesiona na rachunek bankowy Uczelni:

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości ul.  Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa

nr konta: Santander Bank Polska S.A. 91 1090 1056 0000 0001 4899 8264

tytuł wpłaty: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna, BW.II.ZA.

Kandydaci na studia będą przyjmowani w ramach ustalonego limitu miejsc, który na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne wynosi 30 miejsc.

Opłata za studia

Opłata z tytułu kształcenia na studiach niestacjonarnych wynosi 3 200,00 zł za każdy rozpoczęty rok akademicki.

Studenci będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej, rozpoczynający kształcenie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2024/25, zwolnieni są w 50 %  z opłaty z tytułu kształcenia na studiach niestacjonarnych.

Szczegółowe zasady odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na studiach niestacjonarnych określa umowa pomiędzy Akademią Wymiaru Sprawiedliwości a studentem, zawierana po wpisaniu na listę studentów, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia, w terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji będziesz musiał dostarczyć następujące dokumenty:

  • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z jego oryginałem lub odpisem do wglądu, celem poświadczenia kopii przez AWS, lub zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia;
  • wypełnioną ankietę osobową kandydata na studia (wzory dokumentów dostępne są tutaj);
  • jedno zdjęcie kandydata o wymiarach 45 mm na 35 mm;
  • zaświadczenie o pełnieniu służby lub zatrudnieniu w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej lub innej służbie mundurowej;
  • dokument potwierdzający dokonanie opłaty rekrutacyjnej – w przypadku braku potwierdzenia wpływu płatności w systemie IRK.


Dokumenty należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub za pośrednictwem osób trzecich na adres: Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, ul. Karmelicka 9, 00-155 Warszawa.

Harmonogram postepowania rekrutacyjnego 

  Lp.

Etapy rekrutacji

Termin

1.

Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów

26 sierpnia 2024 r. –
4 września 2024 r.

2.

Sporządzenie listy rankingowej kandydatów i podanie wyników kwalifikacji na studia

do 10 września 2024 r.

3.

Dostarczenie przez kandydatów wymaganych dokumentów, a w przypadku funkcjonariuszy lub pracowników Służby Więziennej lub innych służb mundurowych – dodatkowo zaświadczenie o pełnieniu służby lub zatrudnieniu.

do 19 września 2024 r.

4.

Ogłoszenie informacji o przyjęciu na studia z uwzględnieniem rezygnacji kandydatów

do 24 września 2024 r.

 

Dlaczego warto
studiować na AWS

Jesteśmy publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o prawie, nauk o bezpieczeństwie, nauk socjologicznych, pedagogiki i psychologii.

Masz pytania?

Napisz do nas. Na każdą kwestię postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Siedziba główna
ul. Wiśniowa 50
02-520 Warszawa

NIP: 5213842228
Regon: 381510697

Sekretariat:
Telefon: +48 22 602 44 14
Fax: +48 22 641 21 17
E-mail:

Dbamy o Twoją
prywatność

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Skip to content