Rekrutacja

Studia podyplomowe

Budowa wizerunku i komunikacja medialna w podmiotach bezpieczeństwa państwa i wymiaru sprawiedliwości

Studia podyplomowe w na kierunku Budowa wizerunku i komunikacja medialna w podmiotach bezpieczeństwa Państwa i wymiaru sprawiedliwości, przeznaczone są dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz innych osób, posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich albo równorzędny.

O kwalifikacji na studia podyplomowe decyduje:

1) kolejność rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanym dalej „IRK”

2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (osiemdziesiąt pięć złotych), nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji, na wskazany w systemie IRK numer rachunku AWS (decyduje data wykonania przelewu).

Kandydaci na studia podyplomowe będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej kwalifikowani są poza kolejnością.

Dane do przelewu:

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa
nr konta: Santander Bank Polska S.A. 91 1090 1056 0000 0001 4899 8264
kwota: 85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych)
tytuł wpłaty: imię i nazwisko, opł.rekrutacyjna: PD.BWKM, adres email
(przykład: Anna Kowalska, opł.rekrutacyjna: PD.BWKM, )

Kandydaci zakwalifikowani na studia podyplomowe zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

1) wypełnionej ankiety osobowej kandydata na studia podyplomowe

2) oryginału albo odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnego.

3) zaświadczenia o pełnieniu służby lub zatrudnieniu w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej, jeśli kandydat jest funkcjonariuszem lub pracownikiem Służby Więziennej. 

Dokumenty należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub za pośrednictwem osób trzecich na  adres: Akademia Wymiaru Sprawiedliwości –ul. Karmelicka 9, 00-155 Warszawa.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w terminie dokumentów, oraz zawarcie z Akademią Wymiaru Sprawiedliwości umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na studiach podyplomowych.

Kandydaci na studia podyplomowe przyjmowani są w ramach ustalonego limitu miejsc. Przyjęcie na studia podyplomowe następuje w drodze wpisu na listę słuchaczy.

Studia trwają 1 rok (dwa semestry).

Opłata roczna za studia podyplomowe wynosi 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych).

Limit miejsc: 30

rekrutacji:

Lp.

Etap rekrutacji

Termin

1.

Rozpoczęcie rejestracji kandydatów na studia
podyplomowe w systemie IRK

1 sierpnia 2024 r.

2.

Zakończenie rejestracji kandydatów na studia
podyplomowe w systemie IRK

30 września 2024r.

3.

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia
na studia podyplomowe w systemie IRK

do 5 października 2024 r.

4.

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez
kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia podyplomowe

do 10 października 2024 r.

5.

Ogłoszenie listy słuchaczy przyjętych na studia
podyplomowe

Do 12 października 2024 r.

Dlaczego warto
studiować na AWS

Jesteśmy publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o prawie, nauk o bezpieczeństwie, nauk socjologicznych, pedagogiki i psychologii.

Masz pytania?

Napisz do nas. Na każdą kwestię postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Aktualności

Dbamy o Twoją
prywatność

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Skip to content