Rekrutacja

Studia podyplomowe

Zarządzanie komórkami organizacyjnymi

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich albo równorzędny.

O kwalifikacji na studia podyplomowe decydują następujące elementy:

  1. posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich albo równorzędny;
  2. są funkcjonariuszami Służby Więziennej pełniącymi służbę na stanowisku oficerskim;
  3. zostały skierowane na studia podyplomowe przez właściwego kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, w rozumieniu w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2470 oraz z 2023 r. poz. 240, 347 i 641), zwanej dalej „ustawą”;
  4. zostały mianowane na wyższe stanowisko służbowe kierownika albo zastępcy kierownika działu przed uzyskaniem kwalifikacji zawodowych w trybie art. 48 ust. 1 ustawy, w dalszej kolejności są funkcjonariuszami pełniącymi służbę w ramach powierzenia obowiązków na wyższym stanowisku służbowym kierownika albo zastępcy kierownika, w ostatniej kolejności są funkcjonariuszami, którym zostaną powierzone obowiązki zastępców kierowników działów i którzy będą przewidziani do awansu na takie stanowisko.

W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o kwalifikacji na studia podyplomowe decyduje staż służby na zajmowanym stanowisku służbowym, a w drugiej kolejności staż służby w Służbie Więziennej w charakterze funkcjonariusza.

Kandydaci zakwalifikowani na studia podyplomowe zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

1) wypełnionej ankiety osobowej kandydata na studia podyplomowe

2) oryginału albo odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnego.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub za pośrednictwem osób trzecich na adres: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości – kampus mundurowy, ul. Wrocławska 193-195, 62-800 Kalisz.  

Kandydaci na studia podyplomowe przyjmowani są w ramach ustalonego limitu miejsc. Przyjęcie na studia podyplomowe następuje w drodze wpisu na listę słuchaczy.

Harmonogram rekrutacji:

Lp.Etap rekrutacjiTermin
1.Przesłanie do Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Okręgowych Inspektoratów pisma z prośbą o przesłanie wykazu funkcjonariuszy skierowanych do udziału w procesie rekrutacji, zgodnie z załączonym wzorem w tabeli Excel w wersji papierowej i edytowalnej.1 sierpnia 2023 r.
2.Przesłanie do Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości z Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz Okręgowych Inspektoratów wykazu funkcjonariuszy skierowanych do udziału w procesie rekrutacji, zgodnie z załączonym wzorem w tabeli Excel w wersji papierowej i edytowalnej.11 sierpnia 2023 r.
3.Przesłanie do Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz Okręgowych Inspektoratów listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na studia podyplomowe.do 25 sierpnia 2023 r.
4.Rejestracja kandydatów zakwalifikowanych na studia podyplomowe w Internetowej Rekrutacji Kandydatów.od 25 sierpnia 2023 r. do
8 września 2023 r.
5.Uzupełnienie wymaganych dokumentów przez kandydatów za pośrednictwem CZSW oraz OISW (ankieta oraz oryginał lub odpis dyplomu).do 15 września 2023 r.

Dlaczego warto
studiować na AWS

Jesteśmy publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o prawie, nauk o bezpieczeństwie, nauk socjologicznych, pedagogiki i psychologii.

Masz pytania?

Napisz do nas. Na każdą kwestię postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Aktualności

Siedziba główna
ul. Wiśniowa 50
02-520 Warszawa

NIP: 5213842228
Regon: 381510697

Sekretariat:
Telefon: +48 22 602 44 14
Fax: +48 22 641 21 17
E-mail:

Dbamy o Twoją
prywatność

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Skip to content