Rekrutacja

Studia podyplomowe

Zastosowanie nowych technologii w podmiotach bezpieczeństwa państwa i wymiaru sprawiedliwości

Studia podyplomowe w na kierunku Zastosowanie nowych technologii w podmiotach bezpieczeństwa Państwa i wymiaru sprawiedliwości są skierowane do absolwentów wszystkich kierunków studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych, legitymujący się posiadaniem kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Kandydaci będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej kwalifikowani będą poza kolejnością, po złożeniu zaświadczenia o pełnieniu służby lub zatrudnieniu w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej.

O kwalifikacji na studia podyplomowe decyduje:

1) kolejność rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanym dalej „IRK”

2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (osiemdziesiąt pięć złotych), nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji, na wskazany w systemie IRK numer rachunku AWS (decyduje data wykonania przelewu).

Kandydaci na studia podyplomowe będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej kwalifikowani są poza kolejnością.

Dane do przelewu:

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa
nr konta: Santander Bank Polska S.A. 91 1090 1056 0000 0001 4899 8264
kwota: 85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych)
tytuł wpłaty: imię i nazwisko, opł.rekrutacyjna: PD.ZNT, adres email
(przykład: Anna Kowalska, opł.rekrutacyjna: PD.ZNT, )

Kandydaci zakwalifikowani na studia podyplomowe zobowiązani są do złożenia następujących
dokumentów:

1) wypełnionej ankiety osobowej kandydata na studia podyplomowe

2) oryginału albo odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnego

3) zaświadczenia o pełnieniu służby lub zatrudnieniu w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej, jeśli kandydat jest funkcjonariuszem lub pracownikiem Służby Więziennej

Dokumenty należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub za pośrednictwem osób trzecich na  adres: Akademia Wymiaru Sprawiedliwości –ul. Karmelicka 9, 00-155 Warszawa.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w terminie dokumentów, oraz zawarcie z Akademią Wymiaru Sprawiedliwości umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na studiach podyplomowych.

Kandydaci na studia podyplomowe przyjmowani są w ramach ustalonego limitu miejsc. Przyjęcie na studia podyplomowe następuje w drodze wpisu na listę słuchaczy.

Studia trwają 1 rok (dwa semestry)

Opłata roczna za studia podyplomowe wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

Limit miejsc: 30

Harmonogram rekrutacji:

Lp.

Etap rekrutacji

Termin

1.

Rozpoczęcie rejestracji kandydatów na studia
podyplomowe w systemie IRK

1 sierpnia 2024 r.

2.

Zakończenie rejestracji kandydatów na studia
podyplomowe w systemie IRK

25 września 2024r.

3.

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia
na studia podyplomowe w systemie IRK

do 28 września 2024 r.

4.

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez
kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia podyplomowe

do 4 października 2024 r.

5.

Ogłoszenie listy słuchaczy przyjętych na studia
podyplomowe

do 6 października 2024 r.

 

Dlaczego warto
studiować na AWS

Jesteśmy publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o prawie, nauk o bezpieczeństwie, nauk socjologicznych, pedagogiki i psychologii.

Masz pytania?

Napisz do nas. Na każdą kwestię postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Aktualności

Siedziba główna
ul. Wiśniowa 50
02-520 Warszawa

NIP: 5213842228
Regon: 381510697

Sekretariat:
Telefon: +48 22 602 44 14
Fax: +48 22 641 21 17
E-mail:

Dbamy o Twoją
prywatność

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Skip to content