Nauka

Konferencja naukowa „Europejskie modele wsparcia rodziny”

W dniu 3 grudnia 2021 roku w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości przy ulicy Belwederskiej 44c odbyła się konferencja naukowa pt.  „Europejskie modele wsparcia rodziny” zorganizowana przez Młodzieżową Radę Sprawiedliwości oraz SWWS. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości i Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”.

Obraz 8

Konferencja była podzielona na sesję inauguracyjną i 3 panele, podczas których prelegenci przedstawili swoje referaty oraz przeprowadzili merytoryczną dyskusję dot. podanych niżej tematów:

• wpływ prawodawstwa unijnego na sytuację rodzin
• demografia i kondycja małżeństw – analiza obecnej sytuacji
• rządowe i samorządowe programy wsparcia rodzin
• zagrożenia dla rodziny we współczesnej Europie
• polityka prorodzinna w wybranych państwach – analiza porównawcza
• pozycja rodziny w systemach prawnych państw europejskich
• dysfunkcje współczesnej rodziny
• przemoc w rodzinie: diagnoza, skala, formy przeciwdziałania
• ochrona rodziny
• małżeństwo jako fundament rodziny.

Spotkanie zapoczątkowała sesja inauguracyjna, w której Rektor-Komendant SWWS gen. dr Marcin Strzelec uroczyście przywitał uczestników konferencji. Po rozpoczęciu referaty wygłosiło dwóch prelegentów. Dr Orsolya Zsuzsanna Kovács, Ambasador Węgier, przybliżyła słuchaczom model funkcjonowania polityki prorodzinnej na Węgrzech, a Piotr Uściński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, w swoim wystąpieniu zatytułowanym „Polityka prorodzinna samorządów jako realizacja zasady pomocniczości” podkreślił wielkość wagi samorządów w polityce prorodzinnej, jako źródła poznania rzeczywistych problemów omawianej podczas konferencji podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina.

W poszczególnych prelekcjach zawartych w 3 kolejnych panelach uczestnicy rozwijali zagadnienia dotyczące tematyki rodziny rozpatrywane z różnych płaszczyzn, zarówno naukowych, jak i praktycznych. 

W pierwszym panelu prelegenci przedstawili referaty dot. tematu przewodniego konferencji, tj. „Jak pomagać, aby nie uzależnić od pomocy” autorstwa dr. hab. Marka Kośnego, „Ustawodawstwo Unii Europejskiej i jego wpływ na rodziny” autorstwa sędzi Agnieszki Tomczewskiej oraz „Realizacja prawa dziecka do opieki i pomocy władz publicznych” autorstwa dr hab. Katarzyny Dunaj.

W drugim panelu wystąpili: 

  • sędzia Dariusz Cieślik z referatem pt. „Pozycja małżeństwa i analiza przepisów dotyczących ochrony rodziny”
  • dr Łucja Kobroń-Gąsiorowska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) z referatem pt. „Ochrona rodziny i dziecka przed wyzyskiem”
  • dr Paweł Bucoń (Katolicki Uniwersytet Lubelski) z referatem pt. „Karnoprawne aspekty ochrony rodziny i dziecka w Polsce”
  • sędzia Justyna Baduchowska z referatem pt. „Ochrony rodziny przed przemocą”
  • sędzia Magdalena Sroka-Barwińska z referatem pt. „Działalność polskiego organu centralnego w sprawach transgranicznych”

W zamykającym konferencje panelu swoje referaty przedstawiło dwóch członków kadry SWWS, ppor. Anna Gmurowska z referatem pt. „Mediacja jako metoda wsparcia rodziny w kontekście konsensualnego sposobu rozwiązywania sporów na różnych płaszczyznach życia rodzinnego” oraz ppor. mgr Ewa Krokosz z referatem pt. „Praca psychokorekcyjna ze sprawcami przemocy domowej w warunkach izolacji penitencjarnej”. W ostatnim panelu nie zabrakło również studentów oraz reprezentantów Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości. Środowisko studenckie miało swojego przedstawiciela w postaci Tomasza Bojanowskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który przedstawił referat pt. „Polityki prorodzinne w ujęciu komparatystycznym – analiza wybranych instytucji państw Grupy Wyszehradzkiej”. Młodzieżową Radę Sprawiedliwości reprezentowali, Gracjan Ciupa z referatem „Analiza porównawcza  polityki prorodzinnej w prawodawstwie państw należących oraz nienależących do Unii Europejskiej na przykładzie Wielkiej Brytanii i Francji” oraz Daniel Dylewski z referatem pt. ”Wpływ prawnego kształtowania ustroju w Polsce i europejskiej Wspólnej Polityki Rolnej oraz jej implementacji na rodziny”

Harmonogram konferencji wyglądał następująco:

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie
Obraz 7

Udział w wydarzeniu przedstawicieli różnych nauk i specjalizacji nadał konferencji interdyscyplinarny charakter. 

Przeprowadzona dyskusja pomiędzy uczestnikami pokazała mnogość obszarów i poziomów, które oddziałują na funkcjonowanie rodziny w dzisiejszym świecie oraz podkreśliła unikatową wartość omawianej komórki społecznej w rozwoju społeczeństwa, państwa i narodu.

Masz pytania?

Napisz do nas. Na każdą kwestię postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Dbamy o Twoją
prywatność

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Skip to content