Wydawnictwo

Zasady recenzowania

W naszym Wydawnictwie Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – w szczególności z zaleceniami COPE Nadesłane publikacje, o ile spełniają wymogi formalne czyli odpowiadają wytycznym w zakresie publikowania oraz powoływania przypisów, są kierowane do recenzji – nadesłanie tekstu do publikacji jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na poddanie się procedurze recenzowania przyjętej w Wydawnictwie.

Kryterium doboru recenzentów jest ich kompetencja, potwierdzona znaczącym dorobkiem naukowym w danej dziedzinie. Teksty przysyłane do redakcji są poddawane wstępnej ocenie i kwalifikacji w celu stwierdzenia, czy są zgodne z profilem Wydawnictwa oraz z wymaganiami zamieszczonymi w Informacjach dla Autorów.

Publikacje wysyłane są do co najmniej dwóch niezależnych, kompetentnych w danej dziedzinie, recenzentów – nie pozostających w zależności służbowej, środowiskowej, rodzinnej, osobistej lub innej z autorem pracy. Stosuje się przy tym zasadę „double-blind review proces” (autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości). 

Ogólne wytyczne:

 • Redakcja przekazuje recenzentowi tekst do recenzji, proponując termin podjęcia decyzji  czas wykonania recenzji nie powinien przekroczyć 2 miesięcy.
 • Recenzenci oceniają wartość merytoryczną publikacji, spójność tematyczną, aktualność i poprawność  metod badawczych, poprawność językową, poprawność stosowanej terminologii poprawność cytowania, jakość załączonych rysunków i tabel. Warunkiem zakwalifikowania tekstu do dalszych etapów procesu wydawniczego są dwie pozytywne recenzje.
 • Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci pisemnej  – może do jej sporządzenia skorzystać z dostępnego na stronie internetowej Wydawnictwa formularza recenzji albo sporządzić w recenzję w opisowej formie – recenzja zawsze musi zawierać jednoznaczną konkluzję dotyczącą zakwalifikowania do opublikowania bez poprawek, jego dopuszczeniu do opublikowania po dokonaniu uzupełnień, zmian merytorycznych lub poprawek wskazanych przez recenzenta (recenzent ma prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu) lub odrzucenia tekstu (nie kwalifikuje się do druku). W przypadku gdy autor tekstu nie zgadza się z konkluzjami recenzenta, ma prawo do ustosunkowania się do nich.
 • Recenzja powinna zawierać:
  • część opisowo-sprawozdawczą uwzględniającą cel pracy, wskazanie nowych obszarów badawczych podjętych przez autora/autorów itd.
  • część analityczno-krytyczną zawierającą między innymi: krytyczne omówienie kluczowych tez pracy, sposobów ich dowodzenia, a także proponowanych twierdzeń ze szczególnym uwzględnieniem stopnia ich oryginalności, informacje o zgodności prezentowanych badań z aktualnymi tendencjami rozwoju danej dyscypliny naukowej, ocenę logiczno-merytorycznej konstrukcji pracy, celowości i poprawności użycia narzędzi i metod badawczych na tle przyjętego zakresu i istniejącego stanu badań, ze wskazaniem na ich ewentualne nowatorstwo a w uzasadnionych przypadkach wskazanie obszarów polemiki z autorem pracy. W przypadku podręczników i skryptów, zgodności z programem nauczania.
   W tej części powinien znaleźć się spis konkretnych uwag i sugestii recenzenta ze wskazaniem miejsc w pracy, które powinny być zmienione lub poprawione przez autora(ów) lub redaktorów naukowych (w przypadku tomów zbiorowych).
  • konkluzję – jasno wyrażoną opinię co do wartości tekstu i jednoznaczne stanowisko w kwestii dopuszczenia lub niedopuszczenia go do publikacji.
 • Wydawnictwo nie przyjmuje recenzji niespełniających merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej, na przykład z nieumotywowanymi opiniami krytycznymi bądź pochwałami.
 • Autorzy są informowani o wynikach recenzji. Otrzymują je do wglądu, aby mieć możliwość ustosunkowania się do uwag recenzentów. Autorzy są proszeni o zwrot poprawionego tekstu najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania recenzji.
 • W przypadkach spornych powoływany jest trzeci, niezależny  recenzent. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu artykułu podejmuje Kierownik Wydawnictwa.
 • Nazwisko recenzenta jest ujawniane w publikacji. Wydawnictwo raz w roku podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów.


Formularz recenzji / Review form

Formularz recenzji zewnętrznej / External review form

Masz pytania?

Napisz do nas. Na każdą kwestię postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Aktualności

Siedziba główna
ul. Wiśniowa 50
02-520 Warszawa

NIP: 5213842228
Regon: 381510697

Sekretariat:
Telefon: +48 22 602 44 14
Fax: +48 22 641 21 17
E-mail:

Dbamy o Twoją
prywatność

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Skip to content