Nauka

„Pilotażowe kompleksy penitencjarne” – projekt realizowany w ramach Programu ,,Sprawiedliwość” finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

Informacja dot. projektu pn. Pilotażowe kompleksy penitencjarne

Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

BENEFICJENT:

Centralny Zarząd Służby Więziennej w partnerstwie ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości oraz norweskim więziennictwem.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:

56 471 000,00 EUR

OKRES REALIZACJI:

4 listopada 2020 r. – 30 kwietnia 2024 r.

W dniu 4 listopada 2020 r. zawarte zostało porozumienie między Ministerstwem Sprawiedliwości i Centralnym Zarządem Służby Więziennej w sprawie realizacji projektu, które formalnie uregulowało rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia.

CEL PROJEKTU 

Głównym celem Projektu jest realizacja innowacyjnych działań zmierzających do poprawy systemu penitencjarnego w Polsce pozwalających na zmniejszenie poziomu recydywy. Zakres zadań został określony w wyniku współpracy z Partnerami Projektu i zakłada wdrożenie trzech uzupełniających się modułów pozwalających na osiągnięcie zakładanych rezultatów. Ponadto z uwagi na partnerski charakter Projektu w ramach każdego modułu zakłada się organizację licznych działań bilateralnych z udziałem Partnerów Norweskich. Zakres zadań partnerskich został określony w ramach umowy partnerskiej.

Działania planowane do realizacji w ramach projektu ukierunkowane są na utworzenie optymalnych warunków odbywania kary pozbawienia wolności, jak również zakłada się maksymalizację korzyści płynących z udzielonego wsparcia poprzez przemodelowanie systemu szkolenia kadry Służby Więziennej tak, aby możliwe było jej profesjonalne wyszkolenie zarówno w okresie wdrażania projektu, jak również wiele lat po jego zakończeniu. Uwzględniając konieczność kontynuacji działań projektowych w perspektywie wielu lat po zakończeniu realizacji projektu przyjęto, iż sposób funkcjonowania kompleksów penitencjarnych oparty zostanie o sprawdzone mechanizmy określone w obowiązujących przepisach prawnych. Takie podejście spowoduje brak konieczności dokonywania zmian legislacyjnych, co mogłoby spowodować zagrożenie dla utrzymania trwałości projektu. Dzięki wdrożeniu rozwiązań systemowych zakłada się, iż realizowane w ramach Projektu szkolenia będą kontynuowane po zakończeniu okresów ich realizacji. Wypracowanie rozwiązań powszechnie obowiązujących w służbie będzie skutkowało możliwością ich wykorzystania po zakończeniu projektu przy wykorzystaniu niższych nakładów finansowych. Trwałość rozwiązań zostanie zapewniona również poprzez budowę infrastruktury i rozwój odpowiednich programów rehabilitacyjnych dla więźniów. W odniesieniu do personelu więziennego zrównoważony rozwój zostanie osiągnięty poprzez analizę luk kompetencyjnych, która posłuży jako podstawa do opracowania programów szkoleniowych dla personelu więziennego po zakończeniu projektu, a także włączenie efektów projektu do programów nauczania Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Zapewniając trwałość projektu zabezpieczone zostaną środki na pokrycie kosztów utrzymania oraz ubezpieczenia środków trwałych zakupionych w ramach Projektu oraz na kontynuację przyjętych rozwiązań w tym m.in. funkcjonowanie przyjętego systemu diagnostyczno-prognostycznego oraz systemu szkolenia kadry Służby Więziennej.

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU:

  1. Moduł nr 1 pn. „Pilotażowe kompleksy penitencjarne” Poznaj szczegóły
  2. Moduł nr 2 pn. „Modernizacja systemu szkolenia kadry Służby Więziennej” Poznaj szczegóły
  3. Moduł nr 3 pn. „Opracowanie i wdrożenie narzędzia szacowania ryzykiem powrotności osób odbywających karę pozbawienia wolności do przestępstwa” Poznaj szczegóły
  4. Zarządzanie projektem, współpraca z Partnerami norweskimi oraz działania promocyjno-informacyjne

Realizator:

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w partnerstwie z Centralnym Zarządem Służby Więziennej oraz norweską Wyższą Szkołą Więziennictwa i Służby Kuratorskiej.

Wartość całkowita:

3 mln EUR – udział w wartości projektu: 5,3%

Moduł nr 2 pn. „Modernizacja systemu szkolenia kadry Służby Więziennej” zakłada obniżenie wskaźnika powrotności osadzonych do przestępczości rozumianego jako zjawiska recydywy ,,sensu largo” (w wymiarze penitencjarnym powtórnego odbywania kary pozbawienia wolności) poprzez podnoszenie kompetencji kadry Służby Więziennej w ramach zmodernizowanego systemu kształcenia i doskonalenia, wspierającego proces resocjalizacji i readaptacji osadzonych. Reorganizacja systemu dydaktycznego zaimplementowana zostanie w oparciu o potencjał Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Bezpośrednie działania służące osiągnięciu rezultatów będą realizowane poprzez szkolenia specjalistyczne przygotowane na podstawie opracowanych profili zawodowych personelu więziennego i zidentyfikowanych luk kompetencyjnych przy założeniu, że w pierwszej kolejności przeszkolona zostanie kadra nowopowstałych pilotażowych kompleksów penitencjarnych. Zapoczątkowany w ramach projektu proces podwyższania kompetencji kadry więziennictwa pozwoli na szersze spojrzenie na zjawisko towarzyszące patologii przestępczości, w tym skutków odosobnienia i „prizonizacji” skazanych.

Zaplanowane działania w Module nr 2:

  • opracowanie i wdrożenie do stosowania nowoczesnego systemu kształcenia kadry Służby Więziennej opartego na wyeliminowaniu stwierdzonych luk kompetencyjnych
  • wsparcie bazy dydaktycznej Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości poprzez utworzenie i doposażenie biblioteki cyfrowej

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Napisz do nas. Na każdą kwestię postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Siedziba główna
ul. Wiśniowa 50
02-520 Warszawa

NIP: 5213842228
Regon: 381510697

Sekretariat:
Telefon: +48 22 602 44 14
Fax: +48 22 641 21 17
E-mail:

Dbamy o Twoją
prywatność

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Skip to content