Nauka

Projekt badawczy ,,Ochrona praw ofiar w kontekście gwarancji rzetelnego  procesu sądowego. Polska na tle porównawczym”

Termin realizacji: 1 marca 2020 r.  – 30  października 2021 r.

Wartość dotacji celowej: 650 000,00 złotych     

Projekt zakłada osiągnięcie trzech kluczowych celów:

 1. Ustalenie etiologii rzetelnego procesu sądowego, w tym skonfrontowanie założeń filozoficznych, teoretycznych, doktrynalnych,  aksjologicznych i prakseologicznych, które kształtują rzetelny proces sądowy.  
 2.  Ustalanie abstrakcyjnego (optymalnego) modelu rzetelnego procesu sądowego i skonfrontowanie tego modelu z wariantami jego aplikacji w różnych partykularnych porządkach prawnych. Analiza porównawcza będzie punktem wyjścia dla przedstawienia polskiego modelu rzetelnego procesu sądowego ukształtowanego na gruncie rozwiązań historycznych i współczesnych. 
 3. Ustalanie postulatów de lege ferneda, czyli zaproponowanie takich rozwiązań legislacyjnych, które zoptymalizują zaaplikowany, polski model rzetelnego procesu sądowego.  

Projekt naukowo – badawczy pn. ,,Ochrona praw ofiar w kontekście gwarancji rzetelnego  procesu sądowego. Polska na tle porównawczym” cechuje charakter pionierski, posiada bowiem zarówno elementy mocno teoretyczne, jak i praktyczne, co wiąże się przede wszystkim ze sformułowaniem postulatów de lege ferenda, które mogą być pomocne w praktyce legislacyjnej in spe

Obszary tematyczne projektu zostały ujęte w formie następujących zadań:

 1. Przestępstwo jako kategoria determinująca tworzenie regulacji prawnych dotyczących ukształtowania modelu postępowania sądowego.
 2. Wpływ ofiar przestępstw na proces prawotwórczy (na wybranych przykładach).
 3. Aksjologiczno-konstytucyjne podstawy pomocy ofiarom przestępstw.
 4. Teleologiczne założenia rzetelnego procesu sądowego z perspektywy właściwego zorganizowania aparatu państwowego.
 5. Teleologiczne założenia rzetelnego procesu sądowego z perspektywy ochrony praw i wolności jednostki.
 6. Pojęcie rzetelnego procesu sądowego na gruncie filozofii prawa oraz myśli politycznej i prakseologii.
 7. Aksjologiczno-konstytucyjne uwarunkowania rzetelnego procesu sądowego (przegląd komparatystyczny).
 8. Szczegółowe rozwiązania gwarantujące rzetelny proces sądowy (w ujęciu historycznym i współczesnym).
 9. Rekonstrukcja modelu rzetelnego procesu sądowego.
 10. Aplikacja modelu rzetelnego procesu sądowego na gruncie krajowych porządków prawnych.
 11. Różnorodność rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych w zakresie zagwarantowania rzetelnego procesu sądowego.
 12. Czynniki zróżnicowania poszczególnych gwarancji rzetelnego procesu sądowego na gruncie krajowych rozwiązań prawnych.
 13. Polskie rozwiązania gwarantujące rzetelny proces sądowy (w ujęciu historycznym).
 14. Regulacja rzetelnego procesu sądowego na gruncie obowiązującej Konstytucji RP.
 15. Postulaty de lege ferenda w zakresie rozwiązań gwarantujących rzetelny proces sądowy.

Odbiorcami projektu są:

-Ministerstwo Sprawiedliwości, jako podmiot odpowiedzialny za przygotowywania i opiniowanie projektów regulacji normatywnych dotyczących władzy sądowniczej i wymiaru sprawiedliwości, w tym także w zakresie ukształtowania rzetelnego procesu sądowego.

-Sejm, jako konstytucyjny organ władzy ustawodawczej, w kompetencji którego znajduje się prowadzenie prac ustawodawczych, w tym tych, których przedmiotem jest  regulacji wymiaru sprawiedliwości.

-Senat, jako drugi – obok Sejmu – segment dualistycznej władzy ustawodawczej, który obligatoryjnie rozpatruje wszystkie uchwalone ustawy przez Sejm.

-Środowisko akademickie, które zajmuje się teoretycznie zagadnieniami wymiaru sprawiedliwości.

-Doktoranci, studenci i uczniowie, którzy zajmują się szeroko rozumianą tematyką prawa konstytucyjnego, prawa karnego, praw i wolności jednostki, myśli politycznej, teorii i filozofii prawa;

-Praktycy (adwokaci, prokuratorzy, sędziowie), którzy w praktyce wymierzają sprawiedliwość i kształtują zasady rzetelnego procesu sądowego.

-Środowisko  dziennikarskie, które zajmuje się problemami wymiaru sprawiedliwości.

-Organizacje pozarządowe, w tym zwłaszcza organizacje zajmujące się prawami ofiar. 

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Napisz do nas. Na każdą kwestię postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Siedziba główna
ul. Wiśniowa 50
02-520 Warszawa

NIP: 5213842228
Regon: 381510697

Sekretariat:
Telefon: +48 22 602 44 14
Fax: +48 22 641 21 17
E-mail:

Dbamy o Twoją
prywatność

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Skip to content