Nauka

Projekt badawczy pn. „Podniesienie jakości i efektywności systemu kształcenia i szkolenia kadry penitencjarnej poprzez utworzenie nowej infrastruktury edukacyjnej”

Termin realizacji: 1 sierpnia 2020 – 31 grudnia 2020

Wartość dotacji celowej: 3 151 000,00 PLN

Głównym celem projektu jest obniżenie wskaźnika powrotności skazanych do przestępstwa poprzez podnoszenie kompetencji kadry Służby Więziennej, w ramach zmodernizowanego systemu kształcenia i doskonalenia wspierającego proces resocjalizacji i readaptacji społecznej osadzonych. Narzędziem do osiągniecia tego celu była inwestycja w pomieszczenia budynku byłego Zakładu Karnego w Kaliszu pod kątem przygotowania nowoczesnej infrastruktury dydaktyczno-szkoleniowej na potrzeby procesu kształcenia studentów i kadry więziennictwa. Projekt jest interdyscyplinarnym przedsięwzięciem wpisującym się w Program Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

8 maja 2020 r. Urząd Miasta w Kaliszu przekazał aktem notarialnym na rzecz Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości  budynki byłego Zakładu Karnego przy ul. Łódzkiej 2 w Kaliszu, pod kątem wykorzystania kompleksu na potrzeby kształcenia i szkolenia kadry Służby Więziennej. Obiekty zostały zmodernizowane i przekształcone w centrum wyszkolenia praktycznego, w którym realizowane są nowoczesne przedsięwzięcia dydaktyczne. W obrębie przebudowanych i unowocześnionych obiektów infrastruktury będą wprowadzone nowe programy szkoleniowe dla personelu więziennego. Pracownicy, którzy zostaną przeszkoleni i przejdą kursy praktyczne, nabędą kwalifikacje i kompetencje, które wdrożą i wykorzystają w jednostkach penitencjarnych w bezpośredniej pracy ze skazanymi.

Unowocześniona infrastruktura podwyższy jakość nauczania, umożliwi prowadzenie badań i projektów naukowych w obszarach strategicznych dla rozwoju systemu więziennictwa, m.in. resocjalizacji, jakości życia osób osadzonych czy skutków izolacji więziennej skazanych dla osób im najbliższych. Innowacyjne podejście do szkolenia będzie skutkować w dłuższej perspektywie pełną profesjonalizacją kadry penitencjarnej oraz ich szerokimi kompetencjami proceduralno-funkcyjno-społecznymi. Wpłynie to na jakość wykonywania kary pozbawienia wolności przez pracowników i funkcjonariuszy, a pośrednio także na obniżenie współczynnika powrotu osadzonych do przestępstwa, rozumianego jako zjawisko recydywy ,,sensu largo”, a w wymiarze penitencjarnym – powtórnego odbywania kary pozbawienia wolności. Zapoczątkowany w ramach projektu proces podwyższania kompetencji kadry więziennictwa pozwoli na szersze spojrzenie na zjawisko towarzyszące patologii przestępczości, w tym skutków odosobnienia i ,,prizonizacji” skazanych.

Nowe technologie i rozwiązania w systemach ITC umożliwią zdalne kształcenie online. Dzięki szerokiemu zapleczu naukowo-dydaktycznemu, dostosowanemu dla potrzeb kształcenia kadry więzienników, prowadzone szkolenia zapewnią lepsze zrozumienie zachowań i motywacji osadzonych oraz poznanie przez nich mechanizmów dedukcji i działania. Przewiduje się opracowanie koncepcji laboratoriów dydaktyczno – metodycznych, czyli infrastruktury edukacyjno – szkoleniowej wspierającej kształcenie praktyczne. Umożliwi to bezpośrednią, nieinterwencyjną obserwację pracy, prowadzenie badań nad autentycznymi zachowaniami uczestników programu i podnoszenia poziomu badań oraz uzyskiwanie wysokiej jakości wyników. Obiekt zakładu karnego, po zaadoptowaniu i przystosowaniu go do celów szkoleniowych, stanowić będzie odzwierciedlenie rzeczywistego miejsca pracy funkcjonariusza lub pracownika, co ma znaczący wpływ na wyspecjalizowanie kadry w celu podniesienia poziomu efektywności podejmowanych działań z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej i prowadzonych oddziaływań readaptacyjnych. Uzyskane w ramach szkoleń wsparcie ukierunkowane będzie również na tworzenie przez kadrę SW konkretnych rozwiązań systemowych o zasięgu ogólnokrajowym i ponadregionalnym, mających na celu: eliminację barier w dostępie więźniów do zatrudnienia, podnoszenie poziomu integracji społecznej, promowanie mobilności geograficznej i zawodowej oraz zapobieganie ich stygmatyzacji.

Nowoczesna i wysoce wyspecjalizowana baza dydaktyczno-szkoleniowa będzie wspierać proces dydaktyczny i będzie jednocześnie nieustannie rozwijana w oparciu o krajową i międzynarodową współpracę  ekspercką w ramach sieci wsparcia instytucji wymiaru sprawiedliwości, w tym m.in. państw zrzeszonych w organizacji ,,European network of Penitentiary Training Academies” (EPTA). Obiekt służyć będzie również szkoleniom dla przedstawicieli urzędów i instytucji publicznych, samorządów, organizacji pozarządowych, a także kuratorów sądowych.

Odbiorcami projektu są w pierwszej kolejności studenci i słuchacze Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości – obecna i przyszła kadra Służby Więziennej. Ponadto odbiorcami są wykładowcy oraz akademicka kadra naukowa, pedagodzy, socjologowie, praktycy wywodzący się ze środowiska więziennictwa oraz przedstawiciele instytucjonalni, w szczególności powiązani z wymiarem sprawiedliwości oraz organami zajmującymi się zawodowo profilaktyką przestępczości oraz podnoszeniem świadomości społecznej na temat zagrożeń.

Należy zaznaczyć, iż wyniki realizacji przedsięwzięcia będą miały istotne znaczenie również dla innych formacji mundurowych, służb wyspecjalizowanych w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, służb ratownictwa medycznego i ochrony ludności, zarządzania kryzysowego, służb granicznych oraz instytucji, których pośrednim lub bezpośrednim zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa publicznego. Ostatecznymi odbiorcami podejmowanego procesu modernizacji infrastruktury obiektów dydaktycznych SWWS i podwyższania kompetencji kadry SW będą osoby pozbawione wolności (w tym pośrednio ich rodziny), wobec których zostaną skierowane specjalistyczne oddziaływania korekcyjne i resocjalizacyjne opracowane na podstawie badań/sondaży przez zespoły naukowo-badawcze pod kątem zdiagnozowanych potrzeb i deficytów.

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Napisz do nas. Na każdą kwestię postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Siedziba główna
ul. Wiśniowa 50
02-520 Warszawa

NIP: 5213842228
Regon: 381510697

Sekretariat:
Telefon: +48 22 602 44 14
Fax: +48 22 641 21 17
E-mail:

Dbamy o Twoją
prywatność

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Skip to content