Kształcenie

Studia podyplomowe

Mediacje i sprawiedliwość naprawcza

Obserwując wzrost zainteresowania mediacją i sprawiedliwością naprawczą, która może być stosowana jako reakcja na przestępstwo na każdym etapie postępowania karnego  (tj. na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego), a nawet wykorzystywana w obszarze pracy socjalnej, jak i w pracy wychowawczej szkół; oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie zapewnienia powszechnej dostępności mediacji na każdym etapie postępowania karnego (w tym także mediacji „po wyroku”) – uruchamiamy z dniem 1 sierpnia 2023 r. nabór na niestacjonarne studia podyplomowe „Mediacje i sprawiedliwość naprawcza” na rok akademicki 2023/2024.

Studia podyplomowe na kierunku ‘Mediacje i sprawiedliwość naprawcza” skierowane są do funkcjonariuszy Służby Więziennej, Policji, kuratorów sądowych, prokuratorów, pracowników     sądów, pracowników pomocy i integracji społecznej, a także do przedstawicieli szkół, jak i przedstawicieli innych zawodów zainteresowanych zagadnieniami pozasądowego rozwiązywania sporów w paradygmacie sprawiedliwości naprawczej.

Studia podyplomowe umożliwią słuchaczom udział w wykładach, konwersatoriach, ćwiczeniach i symulacjach mediacji, które pozwolą słuchaczom na kształtowanie ich umiejętności praktycznych, rozszerzanie kompetencji analitycznych potrzebnych w procesie rozwiązywania sporów oraz nabycie kompetencji mediacyjnych niezbędnych do pełniejszego urzeczywistnienia idei sprawiedliwości naprawczej opartej na mediacji, w tym m.in. na:  mediacji z udziałem nieletnich, którzy popadli w konflikt z prawem;  mediacji karnej oraz mediacji „po wyroku”  (głównie w kontekście tzw. mediacji resocjalizacyjnych i readaptacyjnych).  

Celem studiów jest też praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia mediacji, w tym pogłębienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia zawodu mediatora.

Jest to podejście interdyscyplinarne i rozwojowe, zwłaszcza w perspektywie wdrażania programów resocjalizacyjnych skierowanych do osób pozbawionych wolności, w celu przygotowania osób pozbawionych wolności do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w toku postępowania mediacyjnego, możliwego do wdrożenia w warunkach izolacji więziennej, w ramach przygotowania skazanego do życia po zwolnieniu z zakładu karnego lub w warunkach wykonywania kar nie izolacyjnych.  Niezmiernie istotne jest również wspieranie i resocjalizacja nieletnich, którzy  popadli w konflikt z prawem (np. udział nieletniego w postępowaniu mediacyjnym, które powinno zmierzać do wzbudzenia w nieletnim poczucia odpowiedzialności za skutki czynu zabronionego, oraz naprawienia wyrządzonej szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę).

Wartością dodaną tych studiów jest możliwość nawiązania kontaktów między przedstawicielami wymienianych grup zawodowych, oraz stworzenie im przestrzeni do wymiany poglądów, doświadczeń zawodowych oraz znalezienia płaszczyzny współpracy  w celu informowania zainteresowane strony  o możliwości skorzystania ze sprawiedliwości naprawczej, oraz w miarę możliwości włączenia ich w ten proces.

Studia podyplomowe rozpoczynają się w październiku 2023 r., trwają dwa semestry; prowadzone są w Warszawie w formie cyklicznych zjazdów weekendowych (dwa zjazdy w miesiącu). Studia podyplomowe kończą się w czerwcu 2024 r.  uzyskaniem zaliczenia z wszystkich przedmiotów i pozytywnym złożeniem egzaminu końcowego.

Pobiera się opłatę roczną za studia podyplomowe w wysokości 3.600,00 zł

Kwalifikacja na studia podyplomowe: 

Kandydaci na studia podyplomowe na kierunku „Mediacje i sprawiedliwość naprawcza” przyjmowani są w ramach ustalonego limitu miejsc. Kandydaci na studia podyplomowe będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej kwalifikowani są poza kolejnością. Przyjęcie na studia nastąpi po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na warunkach i w trybie określonym właściwym zarządzeniem Rektora-Komendanta w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia podyplomowe w zakresie „Mediacje i sprawiedliwość naprawcza” prowadzone w roku akademickim 2023/2024.

O kwalifikacji na studia podyplomowe decyduje: kolejność rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub za pośrednictwem osób trzecich na adres: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa.

Masz pytania?

Napisz do nas. Na każdą kwestię postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Aktualności

Siedziba główna
ul. Wiśniowa 50
02-520 Warszawa

NIP: 5213842228
Regon: 381510697

Sekretariat:
Telefon: +48 22 602 44 14
Fax: +48 22 641 21 17
E-mail:

Dbamy o Twoją
prywatność

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Skip to content