Aktualności

List do Pana dr. hab. Adama Bodnara od Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości dr. Michała Sopińskiego

Szanowny Panie Ministrze!

proszę przyjąć moje najserdeczniejsze gratulacje z okazji objęcia stanowiska Ministra Sprawiedliwości.

Cieszę się, że Pan Profesor jako uznany przedstawiciel polskiego środowiska akademickiego, który zyskał powszechną renomę, w tym w ramach wieloletniej pracy jako Rzecznik Praw Obywatelskich, będzie umacniał ważną rolę polskiego wymiaru sprawiedliwości.

W tym miejscu pragnę jednocześnie życzyć Panu Ministrowi wielu sukcesów, wytrwałości i samych trafnych decyzji na pełnionym stanowisku. Wierzę, że ogromne zaufanie okazane Panu przez tysiące Polaków w wyborach do Senatu zostanie w pełni zrealizowane poprzez tworzenie nowych rozwiązań prawnych i ustawowych, mających na celu urzeczywistnienie zasady demokratycznego państwa prawnego.

Jako Rektor-Komendant Akademii Wymiaru Sprawiedliwości pragnę wskazać, że nadzorowana przez Ministra Sprawiedliwości uczelnia kształcąca zarówno funkcjonariuszy Służby Więziennej, jak i osoby cywilne, w tym między innymi na kierunku prawo, ma na celu przede wszystkim aktywne dążenie do wzmocnienia roli wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej.

Obecnie ważnym zagadnieniem w kontekście szeroko rozumianej zasady państwa prawnego, jak również hierarchii źródeł prawa jest wyjaśnienie rozbieżności interpretacyjnych w zakresie powoływania i odwoływania składów osobowych organów mediów publicznych.  Dlatego, mając na względzie Pana dotychczasowe doświadczenie m.in. na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich, a także działalność w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o odniesienie się do stanowisk wyrażonych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w piśmie z dnia 16 września 2016 r., a także przez Rzecznika Praw Obywatelskich w piśmie skierowanym do Pana Tomasza Grodzkiego – Marszałka Senatu RP (VII.603.1.2016.MAW) w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego dnia 13 grudnia 2016 r. (sygn. K 13/16) w sprawie niezgodności z prawem (z Konstytucją RP) powołania zarządów w mediach publicznych, jak i w dalszych pismach kierowanych przez RPO do władz organów administracji publicznej w tym zakresie, w tym m.in. do Ministra Kultury i Dziedzictwa Naukowego (pismo Pana Ministra jako RPO z dnia 21 stycznia 2019 r. do Ministra Kultury i Dziedzictwa Naukowego, znak: VII.603.1.2016.AJK).

Helsińska Fundacja Praw Człowieka w swoim stanowisku z dnia 13 września 2019 r. wskazała na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2016 r. o sygn. K 13/16, który odwoływał się do powołania Rady Mediów Narodowych – „wykreowanie nowego organu władzy publicznej i przekazanie mu pewnych kompetencji w sferze radiofonii i telewizji nie znosi bowiem obowiązku wprowadzenia przez ustawodawcę instrumentów umożliwiających wykonywanie przez KRRiT jej konstytucyjnie określonych funkcji”. Warto jednak zauważyć pewne rozbieżności w stanowisku  sprzed kilku lat i obecnym, ponieważ zaledwie parę dni temu Helsińska Fundacja Praw Człowieka w stanowisku z dnia 22 grudnia 2023 r. w zakresie obecnych uwarunkowań prawnych wskazała, że: „Nie ulega wątpliwości, że media publiczne wymagają pilnych i gruntownych reform. Zdajemy sobie sprawę, że uwarunkowania polityczne i prawne bardzo utrudniają takie reformy. Nie możemy jednak nie zauważyć, że sposób rozpoczęcia zmian w mediach publicznych budzi poważne wątpliwości prawne”.

Dodatkowo, warto poddać pod rozwagę, jak przywołała w ww. stanowisku Helsińska Fundacja Praw Człowieka, czy to po stronie przedstawiciela rządu powinno znajdować się zadanie odwoływania i powoływania członków organów kierujących spółkami radiofonii i telewizji. Fundacja jednoznacznie wskazała, że tego typu działania mogą budzić wątpliwość w świetle standardów Rady Europy. Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi gwarancji niezależności mediów publicznych, zasady powoływania składów tych organów powinny być na tyle przejrzyste oraz ukształtowane w sposób, który nie pozwala na ich wykorzystywanie w celu wywierania wpływu politycznego na działalność mediów publicznych.

Jednocześnie wskazać należy na ww. pismo skierowane do Marszałka Senatu RP, w którym Pan Minister jeszcze jako Rzecznik, czyli jako organ powołany do stania na straży konstytucyjnych praw i wolności obywatela, zwrócił uwagę na ww. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2016 r., w tym wskazał na wynikającą z niego potrzebę zmian legislacyjnych. Jak pisał Pan Minister, w ww. piśmie z dnia 9 lutego 2017 r. skierowanym jako RPO do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (znak: VII.603.1.2016.AG): „Całkowite umiejscowienie KRRiT poza sferą rozstrzygania o tym, kto i jak długo będzie członkiem zarządu spółek publicznej radiofonii i telewizji, czy też członkiem rady nadzorczej, wyklucza możliwość efektywnego wykonywania zadań przypisanych KRRiT w Konstytucji RP i wymaga podjęcia działań legislacyjnych w celu wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego”.

W oświadczeniu z dnia 8 lutego 2019 r. podkreślił Pan Minister jako Rzecznik Praw Obywatelskich, że zgodnie z art. 21 ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, „publiczna telewizja realizuje misję publiczną całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu. Stan TVP jest i musi być przedmiotem publicznego zainteresowania i debaty publicznej, a gdy jest to zasadne – również krytyki. Tylko to może bowiem doprowadzić do umacniania realizowanej przez TVP misji publicznej, co będzie miało pozytywny efekt dla całego społeczeństwa”. Jak zauważył obecny RPO dr hab. Marcin Wiącek w wypowiedzi z dnia 28 grudnia 2023 r. – „Legitymacja zarządów i rad nadzorczych, powołanych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2016 r. opiera się na niekonstytucyjnej normie prawnej. Dotyczy to zarówno organów powołanych przez Radę Mediów Narodowych, jak też przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.

Przywołuję te wypowiedzi, albowiem Pan Minister wielokrotnie wskazywał na konieczność prawidłowego stosowania prawa, w tym podejmowanie działań legislacyjnych, które prowadziłyby do stanu, w którym Polska byłaby państwem nie tylko praworządnym, ale również przyjaznym dla wszystkich jego obywateli. Znamienne wydają się słowa Pana Ministra w Apelu RPO z marca 2017 r., gdzie wyraził Pan nadzieję, iż następujące słowa dotrą do wszystkich obywateli: „Nie dziel – jednocz, dotrze do wszystkich tych, którzy mają lub chcą mieć wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, na realizowane polityki, czy na tworzone i stosowane prawo”.

W związku z powyższym, byłoby mi jako Rektorowi-Komendantowi Akademii Wymiaru Sprawiedliwości niezmiernie miło, gdyby Pan Minister przyjął moje serdeczne zaproszenie do wygłoszenia specjalnego wykładu dla przyszłych prawników – studentów Akademii Wymiaru Sprawiedliwości – dotyczącego istotnych zagadnień prawnych, w szczególności kwestii konstytucyjnych zasad i wartości, zjawiska instrumentalizacji prawa oraz kwestii praworządności, wyjaśniając m. in. rozbieżności interpretacyjne w zakresie powoływania i odwoływania składów osobowych organów mediów publicznych z punktu widzenia polskiego konstytucjonalizmu. Kwestie dotyczące zasad konstytucyjnych i ustrojowych naszego Państwa są bowiem niezwykle istotne także dla naszych studentów, w przyszłości nie tylko stosujących, ale i tworzących prawo. Równocześnie przedstawienie tych zagadnień w formie wykładu Pana Ministra będzie istotne i cenne dla Uczelni.

Bezsprzecznie wszechstronne doświadczenie prawnicze Pana Ministra będzie stanowiło ogromny wkład w dalszy rozwój Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Stąd też proszę przyjąć moje serdeczne zaproszenie i wygłosić wykład dla naszych studentów w dogodnym dla Pana terminie.

z wyrazami szacunku

Rektor-Komendant
Akademii Wymiaru Sprawiedliwości
dr Michał Sopiński

Pozostałe aktualności

18 czerwca 2024
Dnia 13 czerwca 2024 r. podczas posiedzenia Senatu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości podjęto Uchwałę nr 87/24 w sprawie publikacji nieprawdziwych informacji o Akademii Wymiaru Sprawiedliwości podważających jej autonomię, podmiotowość i wiarygodność.
14 czerwca 2024
Niezmiernie miło jest nam poinformować, że 10 czerwca 2024 r. w siedzibie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, przy ul. Belwederskiej 44c odbyła się 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐳𝐧𝐚 𝐨𝐛𝐫𝐨𝐧𝐚 𝐫𝐨𝐳𝐩𝐫𝐚𝐰𝐲 𝐝𝐨𝐤𝐭𝐨𝐫𝐬𝐤𝐢𝐞𝐣 mgr. Jakuba Siemiątkowskiego (promotor prof. dr hab. Tomasz Kośmider).

Masz pytania?

Napisz do nas. Na każdą kwestię postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Siedziba główna
ul. Wiśniowa 50
02-520 Warszawa

NIP: 5213842228
Regon: 381510697

Sekretariat:
Telefon: +48 22 602 44 14
Fax: +48 22 641 21 17
E-mail:

Dbamy o Twoją
prywatność

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Skip to content