Aktualności

Międzynarodowy Tydzień Sprawiedliwości Naprawczej

Warto podkreślić, że  z inicjatywy European Forum for Restorative Justice  (Europejskiego Forum Na Rzecz Sprawiedliwości Naprawczej)  kolejna edycja obchodów Tygodnia Sprawiedliwości Naprawczej przypada w terminie od 15 do 22 listopada.

Pojęcie sprawiedliwości naprawczej zostało zdefiniowane w Rekomendacji Nr CM/Rec(2018)8 Komitetu Ministrów [Rady Europy] dla państw członkowskich dotyczącej sprawiedliwości naprawczej w sprawach karnych

Rekomendacja adresowana jest do wszystkich instytucji publicznych i prywatnych, które funkcjonują w ramach wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, oraz które dostarczają lub kierują sprawy do programów sprawiedliwości naprawczej, lub które w inny sposób mogą wykorzystać sprawiedliwość naprawczą lub stosować jej wartości w swojej pracy.

„Sprawiedliwość naprawcza” jest procesem, który umożliwia osobom pokrzywdzonym przez przestępstwo, oraz tym odpowiedzialnym za pokrzywdzenie, jeżeli dobrowolnie wyrażają zgodę, aby przy pomocy przeszkolonej i bezstronnej osoby trzeciej  aktywnie uczestniczyć w rozwiązaniu sprawy powstałej w konsekwencji popełnienia tego przestępstwa.

Sprawiedliwość  naprawcza  często  przyjmuje  formę  dialogu  (bezpośredniego  lub pośredniego) pomiędzy ofiarą a sprawcą przestępstwa; do którego włączyć można, jeżeli jest to właściwe, inne osoby bezpośrednio czy pośrednio dotknięte przez przestępstwo. Mogą nimi  być   osoby wspierające   ofiary   i   sprawców przestępstwa,  właściwe  służby, lub członkowie  lub  przedstawiciele  społeczności dotkniętych   przestępstwem.   W zależności od kraju i sposobu zarządzania, sprawiedliwość naprawcza może odnosić się, między  innymi, do  mediacji pomiędzy  ofiarą  a  sprawcą  przestępstwa,  mediacji  karnej, konferencji sprawiedliwości  naprawczej,  grupowej    konferencji rodzinnej, kręgów orzekających lub kręgów mediacyjnych.

Sprawiedliwość naprawcza jest narzędziem pozwalającym na dokonanie refleksji i niwelowanie chęci odwetu

 Dzięki temu, osoba pokrzywdzona przestępstwem może wyrazić swoje odczucia związane ze szkodą, której doznała oraz otrzymać zadośćuczynienie, zaś sprawca ma szansę  zrozumieć skalę swoich działań i przyjąć za nie moralną i finansową odpowiedzialność.

Sprawiedliwość naprawcza może być stosowana na każdym etapie postępowania karnego

Realizowany przez WSKiP projekt pn. „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie” sfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, wpisuje się w działania podejmowane w ramach Tygodnia Sprawiedliwości Naprawczej. Głównym celem projektu jest zmniejszenie powrotności do przestępstw oraz poprawa sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem.  W ramach przedsięwzięcia, w jednostkach penitencjarnych na terenie Lubelszczyzny podczas cotygodniowych dyżurów mediacyjnych, wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności  zwiększany jest poziom  ich wiedzy na temat sprawiedliwości naprawczej i mediacji.

Podnoszenie świadomości  sprawców przestępstw w zakresie zrozumienia konsekwencji swojego zachowania oraz zrozumienia krzywd, jakie wyrządzili pokrzywdzonym, ich rodzinom, własnym bliskim, a także społeczności lokalnej, może  inspirować  do kształtowania pożądanych postaw społecznych oraz wzbudzać wolę osadzonych do  zadośćuczynienia.

Na uwagę zasługuje także inicjatywa kadry dydaktycznej WSKiP, a w szczególności jej doświadczonych mediatorów, którzy zorganizowali dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych (realizowanych w ramach ww. projektu)  fakultatywne seminarium pn. „Mediacja – co warto o niej wiedzieć?” oraz „Listopadowe Obchody Tygodnia Sprawiedliwości Naprawczej”. 

Seminarium prowadzone jest w formie  on-line i udostępnione na Uczelnianej Platformie Edukacyjnej. Bazuje na podawczej metodzie przekazywania informacji rozwijających zasób świadomości słuchaczy w zakresie omawianych zagadnień. Wśród ciekawych materiałów o tematyce mediacyjnej i sprawiedliwości naprawczej  znajdują się m.in. prezentacje, spoty, informatory, linki do artykułów, publikacji oraz wydarzeń poszerzających wiedzę uczestników seminarium.

Zadbajmy wspólnie o rozwój sprawiedliwości naprawczej jako metody, przez którą potrzeby i interesy stron mogą zostać  zidentyfikowane  i zaspokojone poprzez  zrównoważone,  sprawiedliwe i wspólne działanie.

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywą Aresztu Śledczego w Lublinie włączonego w działania projektu >>>link

Zachęcamy również do wysłuchania spotu, jaki emitowany będzie do 26 listopada 2020 r. na antenie Radio Lublinhttps://radio.lublin.pl/streaming/


Godziny emisji:
2020-11-16 Pn:    6:25A
2020-11-17 Wt:   12:20A
2020-11-18 Śr:   14:25A
2020-11-19 Cz:   17:34A
2020-11-20 Pt:   18:34A
2020-11-21 Sb:   16:54A
2020-11-24 Wt:   19:53A
2020-11-26 Cz:   11:43A

Opracowanie: Zespół ds. public relations WSKiP, chor. Anna Gmurowska

Pozostałe aktualności

11 kwietnia 2024
11 kwietnia dr Michał Sopiński, Rektor-Komendant Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, w uznaniu za bohaterską postawę, zaangażowanie oraz empatię, uhonorował ośmiu studentów naszej Uczelni
9 kwietnia 2024
Pod przewodnictwem Marszałka, w którego rolę wcielił się opiekun koła naukowego dr Adrian Pachciarz, uczestnicy debaty stanęli do merytorycznych starć na tematy dotyczące aktualnych wyzwań związanych z przestrzeganiem praw człowieka w Polsce

Masz pytania?

Napisz do nas. Na każdą kwestię postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Siedziba główna
ul. Wiśniowa 50
02-520 Warszawa

NIP: 5213842228
Regon: 381510697

Sekretariat:
Telefon: +48 22 602 44 14
Fax: +48 22 641 21 17
E-mail:

Dbamy o Twoją
prywatność

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Skip to content