Aktualności

Pierwsza rocznica działalności Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Upłynął już rok od dnia, w którym Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie rozpoczęła swoją działalność. To był rok pełen wyzwań dla pierwszej w 100 – letniej historii funkcjonowania polskiego więziennictwa uczelni zawodowej, powołanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

WSKiP jest „młodą” jednostką organizacyjną, jednak posiada duży potencjał i wyraźnie określone perspektywy rozwoju. Rok funkcjonowania Uczelni to czas rozwoju kadry naukowo – dydaktycznej; dostosowanie oferty i programu studiów do wymogów formalnych i potrzeb służby; rozwijanie działalności naukowej, w tym – nawiązanie współpracy z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. To również czas podnoszenia jakości kształcenia poprzez podejmowanie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, stwarzanie okazji do uczestnictwa w wielu projektach, organizacjach i konferencjach naukowych, co niewątpliwie stanowi wartość dodaną w kształceniu przyszłych więzienników. To także okazja, aby dokonać pewnego podsumowania i podzielić się refleksją z naszej dotychczasowej działalności.

W odpowiedzi na potrzeby środowiska więzienników oraz  w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki w kraju i za granicą

WSKiP została powołana na mocy rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2018 roku, jako odpowiedź na potrzeby środowiska więzienników i w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki w kraju i za granicą. Celem utworzenia studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Penitencjarystyka jest przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej  poprzez przekazywanie  wiedzy praktycznej i teoretycznej z obszaru m.in. nauk o bezpieczeństwie, nauk o prawie, pedagogiki, psychologii, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych oraz zagadnień związanym z profilaktyką społeczną.

Uroczystość ślubowania oraz przyjęcia na funkcjonariuszy Służby Więziennej pierwszych kandydatów na studia stacjonarne odbyła się w dniu 5 sierpnia 2019 r. Przez okres trzech tygodni kandydaci uczestniczyli w kursie przygotowawczym, mającym na celu przekazanie im podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji zadań służbowych. Zajęcia teoretyczne połączone z zajęciami praktycznymi zakończył egzamin przeprowadzony w dniu 24.08.2019, który przebiegł zgodnie z założonym planem, a uzyskane wysokie wyniki dają podstawę do twierdzenia, że pierwsza w historii Uczelni  grupa funkcjonariuszy-studentów jest właściwie przygotowana do pełnienia służby.

Na rzecz wspierania rozwoju polskiego systemu penitencjarnego oraz nauk związanych z jego funkcjonowaniem

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć podejmowanych cyklicznie przez WSKiP są wydarzenia naukowe, które skupiają wokół aktualnych problemów i wyzwań systemu penitencjarnego oraz nauk związanych z jego funkcjonowaniem wybitnych ekspertów z kraju i z za granicy. Ta swoista „platforma” łączenia teorii z praktyką, nauki z doświadczeniem, stanowi płaszczyznę dialogu, którego owocem jest m.in. ciągłe podnoszenie jakości kształcenia na kierunku Penitencjarystyka.

Wśród najważniejszych przedsięwzięć naukowych organizowanych i współorganizowanych przez WSKiP w ostatnich miesiącach znajdują się następujące wydarzenia:

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości „NAUKA NA RZECZ POLSKIEGO WIĘZIENNICTWA”  – Warszawa, 20 listopada 2018 r.;
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin”
  – Warszawa, 25 lutego 2019 r.;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości i Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego „PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI – ASPEKTY TEORETYCZNE
  I PRAKTYCZNE”
  – Wołów, 21 maja 2019 r.;
 • VI Ogólnopolskie Zawody i Warsztaty Ratownictwa Taktycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej Tactical Prison Rescue 2019, 20-24 maja 2019 r.

Działalność naukowa była od początku jednym z filarów WSKiP

Wzmocnienie potencjału naukowego Uczelni stanowią jej instytuty: Instytut Nauk Prawnych, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie oraz Instytut Badawczo-Rozwojowy. Działalność naukowa widoczna jest również w przyszłych planach wydawniczych w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach
oraz w projektach naukowych Uczelni. Nasza kadra aktywnie uczestniczy w życiu naukowym również poprzez udział w seminariach, sympozjach,  konferencjach oraz także w ramach innowacyjnych projektów międzynarodowych. Ponadto przy naszej Uczelni afiliowane i wydawane jest czasopismo naukowe – Przegląd Więziennictwa Polskiego, a w najbliższej przyszłości we współpracy z prestiżowymi wydawnictwami inne monografie naukowe.

Działalność wydawnicza

Wydawany przez WSKiP Przegląd Więziennictwa Polskiego jest recenzowanym kwartalnikiem naukowym stosującym standardy COPE, usytuowanym z obszarze nauk społecznych, poświęconym zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem polskiego systemu penitencjarnego oraz systemów penitencjarnych innych państw. Misją Przeglądu Więziennictwa Polskiego jest upowszechnianie opracowań stanowiących naukową podstawę działania więziennictwa oraz wspierających rozwój systemów penitencjarnych i polityki karnej. Czasopismo  wnosi istotny wkład w rozwój tych dyscyplin naukowych, które zakresem swych dociekań obejmują zagadnienia dotyczące przestępczości, funkcjonowania polityki karnej, systemów penitencjarnych i opieki postpenitencjarnej w szczególności pedagogiki, psychologii, socjologii, nauk prawnych, nauk o bezpieczeństwie, nauk o zarządzaniu i historii.

Działania podejmowane od początku działalności Uczelni mają na celu zwiększenie aktywności naukowej pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów mających strategiczne znaczenie dla nawiązywania współpracy międzynarodowej

Obecnie jednym z podstawowych celów polityki naukowej jest nawiązywanie współpracy międzynarodowej i prowadzenie badań naukowych w międzynarodowych zespołach badawczych. Konsekwentnie realizowana polityka naukowa, infrastruktura badawczo-naukowa, jaką dysponuje Uczelnia, jak również ambicje naukowe pracowników przyczyniają do jej rozwoju na forum międzynarodowym.

W tym miejscu warto wymienić niektóre przykłady nawiązywanej współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, stanowiące wspólny, wielostronny namysł nad ważnymi zagadnieniami z zakresu działalności naukowo-badawczej:

 • Międzynarodowa współpraca w ramach European Penitentiary Training Academies Network
  – „EPTA” , wizyta w  National Correctional Officers Training School w Rumunii, 18 -20  czerwca 2019 r.;
 • Umowa z norweską akademią więziennictwa – University College of the Norwegian Correctional Service  (KRUS) z siedzibą w Lillestrøm, 18  czerwca 2019 r.;
 • Wizyta przedstawicieli teksańskiego Departamentu Wymiaru Sprawiedliwości w WSKiP (Sam Houston State University) w sprawie omówienia najbliższych planów współpracy badawczej
  i dydaktycznej,  4 lipca 2019 r.;
 • Udostepnienie przez Centralną Bibliotekę Więziennictwa Wyższej Szkoły Kryminologii
  i Penitencjarystyki  w Warszawie zbiorów platformy Academica;
 • Podpisanie porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Mediatorów Cywilnych w Wieluniu, 30.08.2019 r.

Wychowywanie  w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, tradycję narodową, umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka

W naukach społecznych przyjmuje się powszechnie, że działalność aksjologiczna pozwala na wyjaśnienie i przewidywanie zachowań ludzi oraz całych społeczeństw poprzez identyfikację właściwych im systemów wartości.  W przypadku wychowania do wartości patriotycznych dostrzegamy potrzebą  ciągłego kształtowania cnót obywatelskich czyli zachowań, w których uwidacznia się potrzeba troski o Ojczyznę oraz szacunek dla symboli ojczystych. W tym celu Uczelnia włącza
się w wiele przedsięwzięć o charakterze patriotyczno-edukacyjnym. Dotychczas pomoc ze strony Uczelni polegała na współorganizacji, wsparciu lub obsłudze logistycznej m.in.:

 • IV Ogólnopolskich Mistrzostwa Klas Mundurowych w Drawsku Pomorskim (1 – 4 kwietnia 2019 r.);
 • III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” (8 kwietnia 2019 r.).

Troska o wychowywanie młodzieży w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, tradycję narodową znajduje swoje odzwierciedlenie również w działalności patronackiej Uczelni. Idea objęcia patronatem szkół średnich przez WSKiP to możliwość poznania przez młodzież środowiska akademickiego, jego życia kulturalnego i naukowego oraz specyfiki służby. W dniu 2 września 2019 r. do grona szkół objętych patronatem Uczelni dołączą dwie wyróżniające się szkoły średnie z regionu lubelskiego.

Realizowanie działalności naukowej oraz edukacyjnej na możliwie najwyższym poziomie

Dostrzegając zawrotną dynamikę rozwoju Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie widoczną zarówno w działalności praktycznej, dydaktycznej w zakresie kształcenia i wychowania studentów,  naukowej oraz badawczej stanowiącej obszar wyzwań  dla współczesnej penitencjarystyki nie ulega wątpliwości iż, Uczelnia ta powstała we właściwym miejscu i czasie.

Przed Uczelnią kolejne wyzwania, związane m.in. z rozpoczęciem w dniu 2 września 2019 r. studiów podyplomowych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zajęcia dydaktyczne w ramach studiów  podyplomowych potrwają do kwietnia 2020 i będą prowadzone w obiektach Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu w formie tygodniowych zjazdów. Funkcjonariusze, którzy ukończą kształcenie w formie studiów podyplomowych w Uczelni, przystąpią do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów Służby Więziennej.

Działalność WSKiP ukierunkowana jest na jej rozwój i kolejne osiągnięcia, które w perspektywie długofalowej są ważnym elementem w budowaniu jej marki, zarówno z punktu widzenia kadry zarządzającej, jak i studentów, a zwłaszcza absolwentów Uczelni.

Kpt. Konrad Wierzbicki

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Napisz do nas. Na każdą kwestię postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Dbamy o Twoją
prywatność

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Skip to content