Aktualności

Pierwsza rocznica działalności Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Upłynął już rok od dnia, w którym Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie rozpoczęła swoją działalność. To był rok pełen wyzwań dla pierwszej w 100 – letniej historii funkcjonowania polskiego więziennictwa uczelni zawodowej, powołanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

WSKiP jest „młodą” jednostką organizacyjną, jednak posiada duży potencjał i wyraźnie określone perspektywy rozwoju. Rok funkcjonowania Uczelni to czas rozwoju kadry naukowo – dydaktycznej; dostosowanie oferty i programu studiów do wymogów formalnych i potrzeb służby; rozwijanie działalności naukowej, w tym – nawiązanie współpracy z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. To również czas podnoszenia jakości kształcenia poprzez podejmowanie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, stwarzanie okazji do uczestnictwa w wielu projektach, organizacjach i konferencjach naukowych, co niewątpliwie stanowi wartość dodaną w kształceniu przyszłych więzienników. To także okazja, aby dokonać pewnego podsumowania i podzielić się refleksją z naszej dotychczasowej działalności.

W odpowiedzi na potrzeby środowiska więzienników oraz  w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki w kraju i za granicą

WSKiP została powołana na mocy rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2018 roku, jako odpowiedź na potrzeby środowiska więzienników i w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki w kraju i za granicą. Celem utworzenia studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Penitencjarystyka jest przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej  poprzez przekazywanie  wiedzy praktycznej i teoretycznej z obszaru m.in. nauk o bezpieczeństwie, nauk o prawie, pedagogiki, psychologii, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych oraz zagadnień związanym z profilaktyką społeczną.

Uroczystość ślubowania oraz przyjęcia na funkcjonariuszy Służby Więziennej pierwszych kandydatów na studia stacjonarne odbyła się w dniu 5 sierpnia 2019 r. Przez okres trzech tygodni kandydaci uczestniczyli w kursie przygotowawczym, mającym na celu przekazanie im podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji zadań służbowych. Zajęcia teoretyczne połączone z zajęciami praktycznymi zakończył egzamin przeprowadzony w dniu 24.08.2019, który przebiegł zgodnie z założonym planem, a uzyskane wysokie wyniki dają podstawę do twierdzenia, że pierwsza w historii Uczelni  grupa funkcjonariuszy-studentów jest właściwie przygotowana do pełnienia służby.

Na rzecz wspierania rozwoju polskiego systemu penitencjarnego oraz nauk związanych z jego funkcjonowaniem

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć podejmowanych cyklicznie przez WSKiP są wydarzenia naukowe, które skupiają wokół aktualnych problemów i wyzwań systemu penitencjarnego oraz nauk związanych z jego funkcjonowaniem wybitnych ekspertów z kraju i z za granicy. Ta swoista „platforma” łączenia teorii z praktyką, nauki z doświadczeniem, stanowi płaszczyznę dialogu, którego owocem jest m.in. ciągłe podnoszenie jakości kształcenia na kierunku Penitencjarystyka.

Wśród najważniejszych przedsięwzięć naukowych organizowanych i współorganizowanych przez WSKiP w ostatnich miesiącach znajdują się następujące wydarzenia:

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości „NAUKA NA RZECZ POLSKIEGO WIĘZIENNICTWA”  – Warszawa, 20 listopada 2018 r.;
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin”
  – Warszawa, 25 lutego 2019 r.;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości i Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego „PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI – ASPEKTY TEORETYCZNE
  I PRAKTYCZNE”
  – Wołów, 21 maja 2019 r.;
 • VI Ogólnopolskie Zawody i Warsztaty Ratownictwa Taktycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej Tactical Prison Rescue 2019, 20-24 maja 2019 r.

Działalność naukowa była od początku jednym z filarów WSKiP

Wzmocnienie potencjału naukowego Uczelni stanowią jej instytuty: Instytut Nauk Prawnych, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie oraz Instytut Badawczo-Rozwojowy. Działalność naukowa widoczna jest również w przyszłych planach wydawniczych w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach
oraz w projektach naukowych Uczelni. Nasza kadra aktywnie uczestniczy w życiu naukowym również poprzez udział w seminariach, sympozjach,  konferencjach oraz także w ramach innowacyjnych projektów międzynarodowych. Ponadto przy naszej Uczelni afiliowane i wydawane jest czasopismo naukowe – Przegląd Więziennictwa Polskiego, a w najbliższej przyszłości we współpracy z prestiżowymi wydawnictwami inne monografie naukowe.

Działalność wydawnicza

Wydawany przez WSKiP Przegląd Więziennictwa Polskiego jest recenzowanym kwartalnikiem naukowym stosującym standardy COPE, usytuowanym z obszarze nauk społecznych, poświęconym zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem polskiego systemu penitencjarnego oraz systemów penitencjarnych innych państw. Misją Przeglądu Więziennictwa Polskiego jest upowszechnianie opracowań stanowiących naukową podstawę działania więziennictwa oraz wspierających rozwój systemów penitencjarnych i polityki karnej. Czasopismo  wnosi istotny wkład w rozwój tych dyscyplin naukowych, które zakresem swych dociekań obejmują zagadnienia dotyczące przestępczości, funkcjonowania polityki karnej, systemów penitencjarnych i opieki postpenitencjarnej w szczególności pedagogiki, psychologii, socjologii, nauk prawnych, nauk o bezpieczeństwie, nauk o zarządzaniu i historii.

Działania podejmowane od początku działalności Uczelni mają na celu zwiększenie aktywności naukowej pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów mających strategiczne znaczenie dla nawiązywania współpracy międzynarodowej

Obecnie jednym z podstawowych celów polityki naukowej jest nawiązywanie współpracy międzynarodowej i prowadzenie badań naukowych w międzynarodowych zespołach badawczych. Konsekwentnie realizowana polityka naukowa, infrastruktura badawczo-naukowa, jaką dysponuje Uczelnia, jak również ambicje naukowe pracowników przyczyniają do jej rozwoju na forum międzynarodowym.

W tym miejscu warto wymienić niektóre przykłady nawiązywanej współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, stanowiące wspólny, wielostronny namysł nad ważnymi zagadnieniami z zakresu działalności naukowo-badawczej:

 • Międzynarodowa współpraca w ramach European Penitentiary Training Academies Network
  – „EPTA” , wizyta w  National Correctional Officers Training School w Rumunii, 18 -20  czerwca 2019 r.;
 • Umowa z norweską akademią więziennictwa – University College of the Norwegian Correctional Service  (KRUS) z siedzibą w Lillestrøm, 18  czerwca 2019 r.;
 • Wizyta przedstawicieli teksańskiego Departamentu Wymiaru Sprawiedliwości w WSKiP (Sam Houston State University) w sprawie omówienia najbliższych planów współpracy badawczej
  i dydaktycznej,  4 lipca 2019 r.;
 • Udostepnienie przez Centralną Bibliotekę Więziennictwa Wyższej Szkoły Kryminologii
  i Penitencjarystyki  w Warszawie zbiorów platformy Academica;
 • Podpisanie porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Mediatorów Cywilnych w Wieluniu, 30.08.2019 r.

Wychowywanie  w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, tradycję narodową, umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka

W naukach społecznych przyjmuje się powszechnie, że działalność aksjologiczna pozwala na wyjaśnienie i przewidywanie zachowań ludzi oraz całych społeczeństw poprzez identyfikację właściwych im systemów wartości.  W przypadku wychowania do wartości patriotycznych dostrzegamy potrzebą  ciągłego kształtowania cnót obywatelskich czyli zachowań, w których uwidacznia się potrzeba troski o Ojczyznę oraz szacunek dla symboli ojczystych. W tym celu Uczelnia włącza
się w wiele przedsięwzięć o charakterze patriotyczno-edukacyjnym. Dotychczas pomoc ze strony Uczelni polegała na współorganizacji, wsparciu lub obsłudze logistycznej m.in.:

 • IV Ogólnopolskich Mistrzostwa Klas Mundurowych w Drawsku Pomorskim (1 – 4 kwietnia 2019 r.);
 • III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” (8 kwietnia 2019 r.).

Troska o wychowywanie młodzieży w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, tradycję narodową znajduje swoje odzwierciedlenie również w działalności patronackiej Uczelni. Idea objęcia patronatem szkół średnich przez WSKiP to możliwość poznania przez młodzież środowiska akademickiego, jego życia kulturalnego i naukowego oraz specyfiki służby. W dniu 2 września 2019 r. do grona szkół objętych patronatem Uczelni dołączą dwie wyróżniające się szkoły średnie z regionu lubelskiego.

Realizowanie działalności naukowej oraz edukacyjnej na możliwie najwyższym poziomie

Dostrzegając zawrotną dynamikę rozwoju Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie widoczną zarówno w działalności praktycznej, dydaktycznej w zakresie kształcenia i wychowania studentów,  naukowej oraz badawczej stanowiącej obszar wyzwań  dla współczesnej penitencjarystyki nie ulega wątpliwości iż, Uczelnia ta powstała we właściwym miejscu i czasie.

Przed Uczelnią kolejne wyzwania, związane m.in. z rozpoczęciem w dniu 2 września 2019 r. studiów podyplomowych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zajęcia dydaktyczne w ramach studiów  podyplomowych potrwają do kwietnia 2020 i będą prowadzone w obiektach Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu w formie tygodniowych zjazdów. Funkcjonariusze, którzy ukończą kształcenie w formie studiów podyplomowych w Uczelni, przystąpią do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów Służby Więziennej.

Działalność WSKiP ukierunkowana jest na jej rozwój i kolejne osiągnięcia, które w perspektywie długofalowej są ważnym elementem w budowaniu jej marki, zarówno z punktu widzenia kadry zarządzającej, jak i studentów, a zwłaszcza absolwentów Uczelni.

Kpt. Konrad Wierzbicki

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Napisz do nas. Na każdą kwestię postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Siedziba główna
ul. Wiśniowa 50
02-520 Warszawa

NIP: 5213842228
Regon: 381510697

Sekretariat:
Telefon: +48 22 602 44 14
Fax: +48 22 641 21 17
E-mail:

Dbamy o Twoją
prywatność

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Skip to content