Rekrutacja - Studia I stopnia stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Początek rekrutacji: 2 kwietnia 2024 r.

Studia trwają 6 semestrów. Rozpoczynają się semestrem zimowym, a kończą semestrem letnim.

Absolwent studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne uzyskuje kwalifikacje potwierdzone dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz tytuł zawodowy licencjata.

Wymagania

O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie starej lub nowej matury.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu przyjęć na studia znajdziesz tutaj.

Proces rejestracji na studia obejmuje:

 • założenie indywidualnego konta w systemie IRK, dostępnym na stronie internetowej Uczelni;
 • uzupełnienie wymaganych danych w systemie IRK;
 • zapisanie się na właściwy kierunek studiów (Bezpieczeństwo wewnętrzne);
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji (decyduje data wykonania przelewu).


Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł i musi być wniesiona na rachunek bankowy Uczelni:
Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa
nr konta: Santander Bank Polska S.A. 91 1090 1056 0000 0001 4899 8264
tytuł wpłaty: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna, BWC.DZ, adres e-mail

Kandydaci na studia przyjmowani będą w ramach ustalonego limitu miejsc, który na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrze wynosi 30 miejsc.

Wprowadzenie wyników matur

Po ogłoszeniu wyników egzaminów maturalnych musisz uzupełnić je w systemie IRK.

Sporządzenie listy rankingowej kandydatów

Na podstawie wyników egzaminów maturalnych wyliczane będą Twoje punkty rankingowe.
Maksymalna liczba punktów rankingowych z przedmiotów maturalnych, które możesz uzyskać podczas rekrutacji na studia, wynosi 8.

Punkty rankingowe za świadectwo dojrzałości „nowa matura” z danego przedmiotu obliczane będą według wzoru:
punkty rankingowe za przedmiot = wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu
(w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku), gdzie:

 • wynik maturalny to wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punktowej wynikający w stosunku 1:1 ze skali procentowej;
 • waga poziomu:
  poziom podstawowy (P) – 0,5;
  poziom rozszerzony (R) – 1;
 • waga przedmiotu:
  a) geografia lub historia lub WOS lub matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia –0,04;
  b) język polski, język obcy nowożytny – 0,02.

Szczegółową informację o obliczaniu punktów rankingowych, także w przypadku innych rodzajów świadectw dojrzałości, znajdziesz tutaj.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

Poprzez indywidualne konto rekrutacyjne w IRK w terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji Uczelnia poinformuje Cię o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.

Wymagane dokumenty

Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia, w terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji będziesz musiał dostarczyć następujące dokumenty:

 • kopię świadectwa dojrzałości oraz (do wglądu) jego oryginał lub odpis;
 • wypełniony wniosek o przyjęcie na studia i ankietę osobową kandydata na studia wraz ze zdjęciem papierowym o wymiarach 45 mm na 35 mm (wzory dokumentów dostępne są tutaj);
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej – w przypadku stwierdzenia braku wpływu płatności na konto Uczelni.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub za pośrednictwem osób trzecich na adres: ul. Karmelicka 9, 00-155 Warszawa.
Niezłożenie kompletu dokumentów będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów!

Ogłoszenie informacji o przyjęciu na studia

Ostateczne listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, z uwzględnieniem rezygnacji kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, Uczelnia ogłosi w terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji. W I turze nastąpi to nie później niż do 29 lipca 2024 r.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Lp.

Etap rekrutacji – I tura

Termin

1.

Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów

2 kwietnia 2024 r. –
14 lipca 2024 r.

2.

Uzupełnienie przez kandydatów Internetowej Rekrutacji Kandydatów o wyniki matur

9 lipca 2024 r. –

14 lipca 2024 r.

3.

Sporządzenie listy rankingowej kandydatów i podanie wyników kwalifikacyjnych na studia

do 19 lipca 2024 r.

4.

Dostarczenie dokumentów przez kandydatów

do 26 lipca 2024 r.

5.

Ogłoszenie informacji o przyjęciu na studia z uwzględnieniem rezygnacji kandydatów

do 29 lipca 2024 r.

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze rekrutacji uruchamia się II turę:

Lp.

Etap rekrutacji – II tura

Termin

1.

Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów

26 sierpnia 2024 r. –
11 września 2024 r.

2.

Uzupełnienie przez kandydatów Internetowej Rekrutacji Kandydatów o wyniki matur

do 11 września 2024 r.

3.

Sporządzenie listy rankingowej kandydatów i podanie wyników kwalifikacyjnych na studia

do 12 września 2024 r.

4.

Dostarczenie dokumentów przez kandydatów

do 16 września 2024 r.

5.

Ogłoszenie informacji o przyjęciu na studia z uwzględnieniem rezygnacji kandydatów

do 17 września 2024 r.

Dlaczego warto
studiować na AWS

Jesteśmy publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o prawie, nauk o bezpieczeństwie, nauk socjologicznych, pedagogiki i psychologii.

Masz pytania?

Napisz do nas. Na każdą kwestię postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Aktualności

Dbamy o Twoją
prywatność

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Skip to content