Rekrutacja

Studia podyplomowe

Terapia środowiskowa

Studia podyplomowe na kierunku Terapia środowiskowa, przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich albo równorzędny. Posiadających przygotowanie pedagogiczne, nauczycielskie oraz będących absolwentami nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu

O kwalifikacji na studia podyplomowe decyduje:

1) kolejność rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanym dalej „IRK”

2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (osiemdziesiąt pięć złotych), nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji, na wskazany w systemie IRK numer rachunku AWS (decyduje data wykonania przelewu).

Opłata rekrutacyjna nazwa odbiorcy:

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości,  ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa
nr konta:  Santander Bank Polska S.A. 91 1090 1056 0000 0001 4899 8264
kwota:  85,00 zł (słownie: osiemdziesiąci pięć)
tytuł wpłaty: imię i nazwisko, opł.rekrutacyjna: PD.TS, adres email
(przykład: Anna Kowalska, opł.rekrutacyjna: PD.TS., )

Kandydaci na studia podyplomowe przyjmowani są w ramach ustalonego limitu miejsc.

Informacja o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe zostanie udostępniona najpóźniej do dnia 28.09.2023 r.

Kandydaci zakwalifikowani na studia podyplomowe zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

1) wypełnionej ankiety osobowej kandydata na studia podyplomowe

2) oryginału albo odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnego.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub za pośrednictwem osób trzecich na adres: Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, ul. Karmelicka 9, 00-155 Warszawa.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w terminie dokumentów, oraz zawarcie z Akademią  Wymiaru Sprawiedliwości umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na studiach podyplomowych. Przyjęcie na studia podyplomowe następuje w drodze wpisu na listę słuchaczy.

Studia trwają cztery semestry, opłata za studia podyplomowe w wysokości 6.400,00 zł.

Limit miejsc 30

na wniosek zainteresowanego Rektor-Komendant może wyrazić zgodę na rozłożenie na raty opłat pobieranych przez Uczelnię za kształcenie na studiach podyplomowych, jednak nie więcej niż na 2 raty w semestrze.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Lp.

Etap rekrutacji

Termin

1.

Rozpoczęcie rejestracji kandydatów na studia podyplomowe w systemie IRK

1 sierpnia 2023 r.

2.

Zakończenie rejestracji kandydatów na studia podyplomowe w systemie IRK

25 września 2023 r.

3.

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia podyplomowe w systemie IRK

do 28 września 2023 r.

4.

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia podyplomowe

do 4 października 2023 r.

5.

Ogłoszenie listy słuchaczy przyjętych na studia podyplomowe

do 6 października 2023 r.

Dlaczego warto
studiować na AWS

Jesteśmy publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o prawie, nauk o bezpieczeństwie, nauk socjologicznych, pedagogiki i psychologii.

Masz pytania?

Napisz do nas. Na każdą kwestię postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Aktualności

Dbamy o Twoją
prywatność

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Skip to content