Rekrutacja

Studia podyplomowe

Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi na wyższych stanowiskach kierowniczych

Wymagania

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi na wyższych stanowiskach kierowniczych zwane dalej, przeznaczone są dla osób spełniających łącznie następujące warunki:

  • posiadają dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub równorzędnych;
  • zajmują stanowisko oficerskie;
  • zostali skierowani przez odpowiedniego kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, który został wymieniony w art. 32 ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 poz. 1064, 1728, 2448 oraz Dz. U. z 2022 poz. 655 i 1115), zwanej dalej „ustawą”, oraz;
  • zostali powołani na stanowisko zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, w dalszej kolejności zastępcy dyrektorów jednostek organizacyjnych Służby Więziennej pełniący służbę w ramach powierzenia obowiązków na wyższym stanowisku służbowym albo przewidziani do awansu na takie stanowisko, w dalszej kolejności dyrektorzy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej mianowani na wyższe stanowisko służbowe albo pełniący służbę w ramach powierzenia obowiązków na wyższym stanowisku służbowym, albo przewidziani do awansu na takie stanowisko.

O kwalifikacji na studia podyplomowe decyduje:

Kandydaci zakwalifikowani na studia podyplomowe w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów: 

  1. wypełnionej ankiety osobowej kandydata na studia podyplomowe
  2. oryginału albo odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnego.

Dokumenty, należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub za pośrednictwem osób trzecich na adres: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości – kampus mundurowy, ul. Wrocławska 193-195, 62-800 Kalisz. 

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w terminie dokumentów.

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje w drodze wpisu na listę słuchaczy.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

  • 25.08 – 08.09 2022 r. – Rejestracja kandydatów zakwalifikowanych na studia podyplomowe w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK
  • do 16.09.2022 r. – Dostarczenie wymaganych dokumentów (ankieta osobowa oraz oryginał albo odpis dyplomu ukończenia studiów) przez kandydatów zakwalifikowanych na studia podyplomowe osobiście lub za pośrednictwem poczty do Kampusu mundurowego SWWS w Kaliszu.

W roku akademickim 2022/2023 studia podyplomowe Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi na wyższych stanowiskach kierowniczych realizowane są w ramach projektu „Pilotażowe kompleksy penitencjarne” z Programu „Sprawiedliwość” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 

Więcej informacji o projekcie

Szczegółowe informacje nt. projektu można znaleźć na stronie: www.pilotazowekompleksypenitencjarne.pl

Dlaczego warto
studiować na AWS

Jesteśmy publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o prawie, nauk o bezpieczeństwie, nauk socjologicznych, pedagogiki i psychologii.

Masz pytania?

Napisz do nas. Na każdą kwestię postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Aktualności

Siedziba główna
ul. Wiśniowa 50
02-520 Warszawa

NIP: 5213842228
Regon: 381510697

Sekretariat:
Telefon: +48 22 602 44 14
Fax: +48 22 641 21 17
E-mail:

Dbamy o Twoją
prywatność

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Skip to content