Aktualności

Udział Zespołu projektowego TMSA w XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Rhe 12th edition of the Electronic Monitoring Conference „Electronic monitoring and probation goals: a symbiotic relationship” w Helsinkach (Finlandia)

„Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”


W dniach 23-25 maja 2022 roku dr hab. prof. SWWS Beata Maria Nowak (kierownik projektu TMSA) oraz dr Łukasz Roman i mgr Maja Zawadzka (członkowie zespołu projektowego), uczestniczyli w XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej: The 12th edition of the Electronic Monitoring Conference „Electronic monitoring and probation goals: a symbiotic relationship” (https://www.cep-probation.org/events/electronic-monitoring-conference-2022/), która odbyła się w dniach 23-25 maja 2022 r. w Helsinkach (Finlandia).

 Podczas konferencji Zespół projektowy miał możliwość zaprezentowania cząstkowych wyników
i wstępnych wniosków z badań pilotażowych w ramach realizowanego projektu badawczego pn. „Pilotaż programu wdrażającego system transdermalnego monitorowania stężenia alkoholu (TMSA) u skazanych, którym udzielono czasowego zezwolenia na opuszczenie jednostki penitencjarnej w związku
z podejmowanym zatrudnieniem zewnętrznym w systemie bez konwojenta lub udzieloną przepustką”.

Logo XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej: The 12th edition of the Electronic Monitoring Conference „Electronic monitoring and probation goals: a symbiotic relationship” (https://www.cep-probation.org/events/electronic-monitoring-conference-2022/)
Od lewej: dr Łukasz Roman – członek Zespołu Projektowego, dr. hab. prof. SWWS Beata Maria Nowak – kierownik projektu, mgr Maja Zawadzka – członek Zespołu Projektowego

PIERWSZY DZIEŃ KONFERENCJI – 22 maja 2022 r.

Zaproszonych gości przywitał Willem van der Brugge – Sekretarz Generalny Confederation of European Probation (CEP). Tematem przewodnim 12 edycji konferencji dotyczącej monitoringu elektronicznego było ukazanie celów monitoringu elektronicznego oraz jego zastosowanie w probacji,
a także próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób monitoring elektroniczny może wspierać praktyki kuratorskie oraz w jaki sposób inne technologie mogą pomóc osiągać cele probacyjne. 

Następnie interesujące wystąpienia wygłosili: przedstawiciel Departamentu Polityki Karnej
i Prawa Karnego w Finlandii Ari-Pekka Koivisto – Dyrektor Generalny Departamentu oraz Pia Andersson – przedstawiciel Agencji Sankcji Karnych w Finlandii.

Od lewej: Willem van der Brugge – Sekretarz Generalny CEP,, Arto Kujala – Director General Criminal Sanctions Agency Finland, Ari-Pekka Koivisto – Director General of the Department of Criminal Policy and Criminal Law, Ministry of Justice oraz Pia Andersson – Senior Adviser at the Criminal Sanctions Agency

Wykład nt. ”Etyka i różne grupy użytkowników” wygłosiła prof. Anthea Hucklesby – profesor wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i dyrektor School of Social Policy w University of Birmingham.

Prof. Anthea Hucklesby – profesor wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i dyrektor School of Social Policy na University of Birmingham.
Od lewej: dr hab. prof. SWWS Beata Maria Nowak – kierownik projektu oraz mgr Maja Zawadzka – członek Zespołu Projektowego zabierająca głos w dyskusji

W czasie konferencji Zespół projektowy miał możliwość podjęcia rozmów z przedstawicielami firmy SCRAM Systems, którą współpracuje w ramach realizowanego projektu badawczego, w trakcie których omówiono analizę SMART etapu badawczego projektu, główne ustalenia badawcze, przygotowania agendy wyjazdu studyjnego Zespołu projektowego do Wielkiej Brytanii oraz kwestie organizacyjne, związane z planowaną na 25 października 2022 roku Międzynarodową Konferencją Naukową, poświęconą systemowi elektronicznego monitorowania skazanych w perspektywie penitencjarno-probacyjnej: doświadczenia
i perspektywy.

Od lewej: dr Łukasz Roman – członek Zespołu projektowego, dr hab. prof. SWWS Beata Maria Nowak – kierownik projektu, John Hennessey – Dyrektor Operacyjny SCRAM, mgr Maja Zawadzka – członek Zespołu projektowego oraz Amit Sethi – Dyrektor ds. operacji europejskich SCRAM
Od lewej: Pani Jasmine Hussein z Uniwersytetu Segedyńskiego, Węgry,  dr hab. prof. SWWS Beata Maria Nowak – kierownik projektu, mgr Maja Zawadzka – członek Zespołu Projektowego

Po intensywnych obradach i burzliwej dyskusji podsumowującej pierwszy dzień Międzynarodowej Konferencji Zespół projektowy udał się na uroczystą kolację oraz zwiedzanie hotelu Katajanokka, znajdującego się w budynku byłego więzienia.

Od lewej: dr Łukasz Roman – członek Zespołu Projektowego oraz dr hab. prof. SWWS Beata Maria Nowak – kierownik projektu przed hotelem Katajanokka

Pierwotnie otwarty jako więzienie okręgowe w Helsinkach i więzienie śledcze, główny budynek hotelu Katajanokka pochodzi z 1888 r., a najstarsza część została otwarta w 1837 r. W więzieniu mieszkali jego pierwotni najemcy aż do 2002 r. Po szeroko zakrojonych renowacjach i przebudowie, więzienie odrodziło się w maju 2007 roku w nowoczesny, wysokiej klasy hotel. Chroniony przez Fińską Narodową Radę Zabytków, główny korytarz, zewnętrzna powłoka i otaczające go ściany z czerwonej cegły przypominają dzisiejszemu gościowi liczne barwne i często tragiczne historie minionej epoki.

Od lewej: dr hab. prof. SWWS Beata Maria Nowak – kierownik projektu, Willem van der Brugge – Sekretarz Generalny CEP,
dr Łukasz Roman – członek Zespołu Projektowego podczas uroczystej kolacji

DRUGI DZIEŃ KONFERENCJI – 23 maja 2022 r

Przygotowania do drugiego dnia Międzynarodowej Konferencji Naukowej CEP w Helsinkach

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od wystąpienia nt. „Jakie nowe technologie są dostępne w celu wsparcia celów kuratorskich i monitoringu elektronicznego?, które wygłosili wybitni specjaliści w tym obszarze, Prof. Ioan Durnescu, Anne Hoeksema i Robyn Malan De Merindol z Ministerstwa Sprawiedliwości w Wielkiej Brytanii.

Podczas dyskusji w tej sesji plenarnej zwrócono szczególną uwagę na różne rozwiązania technologiczne. Podkreślono, że oraz częściej w ramach praktyki kuratorskiej wprowadzane są oprócz monitoringu elektronicznego również inne elementy w celu podniesienia wydajności i jakości usług probacyjnych. Są to między innymi:

 • infrastruktura IT (sprzęt/oprogramowanie);
 • digitalizacja procedur administracyjnych (administracja bez papieru);
 • kompleksowe systemy informatyczne (cyfrowa sprawa sądowa) systemy zarządzania);
 • aplikacje dla kuratorów i/lub kuratorów sądowych;
 • otwarte dane;
 • eksploracja dużych zbiorów danych;
 • sztuczna inteligencja;
 • wirtualna rzeczywistość;
 • technologie komunikacyjne do komunikacji z kuratora z osobami dozorowanymi oraz do komunikacji wewnętrznej w agencji;
 • tłumaczenia maszynowe/tłumaczenia ustne.

W dalszej części drugiego dnia konferencji miało miejsce wystąpienie prof. Mike Nellisa – profesora prawa karnego i wymiaru sprawiedliwości na Wydziale Prawa Uniwersytetu Strathclyde, nt. „Monitoringu elektronicznego, sztucznej inteligencji oraz praktyk kuratorskich”.

Prof. Mike Nellis – profesor prawa karnego i wymiaru sprawiedliwości na Wydziale Prawa Uniwersytetu Strathclyde podczas swojego wystąpienia

Prelegent podkreślił, że dane gromadzone za pomocą technologii monitorowania elektronicznego otwierają szereg potencjalnych zastosowań sztucznej inteligencji. 

W przerwie pomiędzy sesją plenarną Zespół Projektowy miał okazję zapoznać się z ofertami
i prezentacją elektronicznego systemu monitorującego głównych firm i sponsorów niniejszej konferencji. 

Rozmowa i demonstracja sprzętu jednej z firmy sponsorującej Międzynarodową Konferencję Naukową CEP w Helsinkach
Opaska monitorująca wraz z GPS oraz system monitorująca stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu od firmy TRACK GROUP
Opaska monitorująca transdermalne stężenie alkoholu wraz z systemem GPS firmy TRACK GROUP

Podczas drugiego dnia Konferencji – 24 maja 2022 r. – realizowane były dwie sesje warsztatowe:

 • 1 sesja warsztatowa: Elektroniczny monitoring
 • 2 sesja warsztatowa: Sztuczna Inteligencja

W trzecim dniu Konferencji – 25 maja 2022 r. – kolejne dwie:

 • 3 sesja warsztatowa: Monitorowanie alkoholu
 • 4 sesja warsztatowa: Zaangażowanie personelu

W dalszej części drugiego dnia konferencji Zespół Projektowy wziął udział w jednej z czterech do wyboru sesji warsztatowej nt. „Elektronicznego monitoringu”, która dotyczyła istnienia dowodów na to, że środki wymiaru sprawiedliwości są stosowane w różny sposób w zależności od szeregu cech oskarżonego/sprawcy, takich jak płeć i wiek.

Od lewej: dr hab. prof. SWWS Beata Maria Nowak – kierownik projektu oraz mgr Maja Zawadzka – członek Zespołu Projektowego podczas drugiego dnia konferencji

Podczas tej sesji warsztatowej uczestnicy mogli zdiagnozować różnice w sposobie wykorzystywania elektronicznego monitoringu dla różnych grup, oraz to w jaki sposób elektroniczny monitoring może mieć wpływ na różne grupy użytkowników.

Od lewej: przedstawiciele Holandii, dr hab. prof. SWWS Beata Maria Nowak – kierownik projektu, mgr Maja Zawadzka – członek Zespołu Projektowego; dyskusja dotycząca badań pilotażowych z użyciem technologii alcohol monitoring z Panią  Elles Verheijen, SVG Probation Addiction Service

Po intensywnych pracach w sesji warsztatowej oraz dyskusji podsumowującej drugi dzień Międzynarodowej Konferencji zespół projektowy udał się na uroczystą kolację do Scandic Marina Congress Center.

Od lewej: dr Łukasz Roman – członek Zespołu Projektowego, mgr Maja Zawadzka – członek Zespołu Projektowego, dr hab. prof. SWWS Beata Maria Nowak – kierownik projektu, Pan Petri Niemela, Criminal Sanctions Agency (Finlandia)

TRZECI DZIEŃ KONFERENCJI – 25 maja 2022 r.
Trzeciego i podsumowującego dnia Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Helsinkach Zespół projektowy wziął udział w kolejnej sesji warsztatowej zatytułowanej „Transdermalne monitorowanie stężenia alkoholu”, podczas której zaprezentował cząstkowe wyniki i wstępne wnioski z badań pilotażowych pn. „Pilotaż programu wdrażającego system transdermalnego monitorowania stężenia alkoholu (TMSA) u skazanych, którym udzielono czasowego zezwolenia na opuszczenie jednostki penitencjarnej w związku z podejmowanym zatrudnieniem zewnętrznym w systemie bez konwojenta lub udzieloną przepustką”.

Od lewej: dr Łukasz Roman – członek Zespołu Projektowego, dr hab. prof. SWWS Beata Maria Nowak – kierownik projektu, mgr Maja Zawadzka – członek Zespołu Projektowego

Podczas warsztatów omówiono szereg zagadnień związanych ze zdalnym monitorowaniem stężenia alkoholu, uwzględniając zalety i wady obecnie dostępnych rozwiązań (znaczniki, alkomaty, zamki samochodowe itp.) oraz potencjalne wymagania dla stosowania nowych technologii. Zidentyfikowano kwestie prawne, etyczne, medyczne i praktyczne wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych oraz potencjał grup docelowych. 

Od lewej:  dr hab. prof. SWWS Beata Maria Nowak – kierownik projektu, mgr Maja Zawadzka – członek Zespołu Projektowego podczas pracy grupy w sesji warsztatowej wraz z przedstawicielami z Belgii i Holandii
Od lewej:  dr hab. prof. SWWS Beata Maria Nowak – kierownik projektu oraz mgr Maja Zawadzka – członek Zespołu Projektowego zabierająca głos w dyskusji
Od lewej: Pani Elles Verheijen, SVG Probation Addiction Service (Holandia), dr Łukasz Roman – członek Zespołu Projektowego oraz dr hab. prof. SWWS Beata Maria Nowak – kierownik projektu podczas prac w sesji warsztatowej

Podsumowaniem sesji warsztatowej była analiza zmian, które należy wprowadzić, aby udzielana była skuteczna pomoc osobom poddawanym zdalnemu monitorowaniu stężenia alkoholu.

Uroczystego podsumowania i przedstawienia wniosków końcowych z wszystkich sesji plenarnych
i sesji warsztatowych dokonali główni organizatorzy Międzynarodowej Konferencji Naukowej Confederation of European Probation w Helsinkach – Willem van der Brugge – Sekretarz Generalny CEP oraz Gerry McNelly – Prezydent Confederation of European Probation (CEP).

Od lewej: Willem van der Brugge – Sekretarz Generalny CEP, Gerry McNelly – Prezydent Confederation of European Probation (CEP), Arto Kujala – Director General Criminal Sanctions Agency Finland,

Serdecznie podziękowania kierujemy w stronę organizatorów Międzynarodowej Konferencji Naukowej Confederation of European Probation, a także dla firmy SCRAM Systems za możliwość udziału w tym wydarzeniu. Niniejsza Konferencja przyniosła pożądane efekty w postaci wymiany doświadczeń oraz nawiązania licznych kontaktów międzynarodowych, co bez wątpienia będzie skutkować bardzo dobrą współpracą Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości z europejskimi ośrodkami naukowymi.

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Napisz do nas. Na każdą kwestię postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Dbamy o Twoją
prywatność

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Skip to content