Aktualności

Wyjazd studyjny przedstawicieli Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości 

WYJAZD STUDYJNY PRZEDSTWICIELI SWWS W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU 

pn. „Pilotaż programu wdrażającego system transdermalnego monitorowania stężenia alkoholu (TMSA) u skazanych, którym udzielono czasowego zezwolenia na opuszczenie jednostki penitencjarnej w związku z podejmowanym zatrudnieniem zewnętrznym w systemie bez konwojenta lub udzieloną przepustką”.

„Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

W dniach 5-11 czerwca 2022 r. Zespół projektowy TMSA w składzie: dr hab. prof. SWWS Beata Maria Nowak (kierownik projektu), dr Sławomir Grzesiak (z-ca kierownika projektu), mgr Maja Zawadzka, odbył wyjazd studyjny do Wielkiej Brytanii w ramach realizowanego projektu badawczego SWWS pn. „Pilotaż programu wdrażającego system transdermalnego monitorowania stężenia alkoholu (TMSA) u skazanych, którym udzielono czasowego zezwolenia na opuszczenie jednostki penitencjarnej w związku
z podejmowanym zatrudnieniem zewnętrznym w systemie bez konwojenta lub udzieloną przepustką”, finansowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

W pierwszym dniu wizyty studyjnej w Wielkiej Brytanii Zespół projektowy wykonał szereg czynności organizacyjnych związanych z potwierdzaniem ustalonych wcześniej spotkań, organizacją badań fokusowych i udziałem w Sympozjum. Prowadzone w tym czasie konsultacje z brytyjskimi partnerami w znacznej mierze dotyczyły spraw merytorycznych i przełożyły się na późniejsze zainteresowanie uczestników Sympozjum naukowego w School of Law University of Leeds polskim projektem, zarówno w zakresie organizacji i przebiegu pilotażu, jak i w zakresie założeń metodologicznych badań, w tym doboru próby, pytań – problemów badawczych i zastosowanych narzędzi oraz aspektów etycznych i ochrony danych osobowych.

W dniu 7 – 8 czerwca 2022 r., przedstawiciele SWWS uczestniczyli w School of Law University of Leeds w II Międzynarodowym Sympozjum Naukowym „UK COMPULSORY SOBRIETY NETWORK”, zorganizowanym przez School of Law University of Leeds. Na zaproszenie dr Laury Bainbridge, Lecturer in Criminal Justice in the School of Law at the University of Leeds, przedstawiciele SWWS w trakcie Sympozjum mieli możliwość zaprezentowania dokonań w zakresie pilotażowych badań dotyczących transdermalnego monitoringu stężenia alkoholu, realizowanych od września do grudnia 2021 r. w Polsce. Tematyka Sympozjum była również asumptem do dyskusji nad możliwościami stosowania tego typu rozwiązań w innych państwach, w obszarach penitencjarno-probacyjnych. W panelu dyskusyjnym uczestnicy Sympozjum mieli możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów zawodowych z przedstawicielami organizacji i instytucji zajmujących się w Wielkiej Brytanii działaniami na rzecz trzeźwości (https://www.policyimitationhub.com/ukcsn). Taka formuła Sympozjum pozwoliła również na bezpośrednią wymianę wiedzy związanej z problemami i korzyściami stosowania technologii TMSA w prewencji recydywy przestępczej.

School of Law University of Leeds: stacjonarni uczestnicy Sympozjum, przedstawiciele Ministry of Justice, Alcohol Monitoring Systems Ltd, Academy of Justice, University of Leeds, University of Birmingham, Policy Imitation Hub.
School of Law University of Leeds: wystąpienie dotyczące polskich badań nad TMSA
Od lewej: dr hab. prof. SWWS Beata Maria Nowak,
          mgr Maja Zawadzka, dr Sławomir Grzesiak
School of Law University of Leeds: Wystąpienie Amita Sethi, przedstawiciela firmy SCRAM

W Sympozjum uczestniczył m.in. Rt Hon Kit Malthouse MP – Minister for Crime and Policing, Professor Anthea Hucklesby z University of Birmingham oraz przedstawiciel firmy Alcohol Monitoring Systems Ltd Amit Sethi. Wystąpienia wyżej wymienionych prelegentów dotyczyły efektywności systemu TMSA wdrożonego w warunkach brytyjskich, etycznych aspektów prowadzenia monitorowania za pomocą przedmiotowej technologii oraz legislacyjnych przygotowań implementacyjnych oraz regulacji prawnych do jej stosowania w Anglii.

School of Law University of Leeds
wystąpienie Rt Hon Kita Malthouse MP
chool of Law University of Leeds: kuluarowe dyskusje w przerwie Seminarium
Od lewej: dr hab. prof. SWWS Beata Maria Nowak, Maja Zawadzka, Profesor Anthea Hucklesby z University of Birmingham
School of Law University of Leeds: panel dyskusyjny
Od lewej: na pierwszym planie przedstawiciele Szkockiej Służby Więziennej, Amit Sethi z firmy Alcohol Monitoring Systems Ltd., dr hab. prof. SWWS Beata Maria Nowak – kierownik projektu, mgr Maja Zawadzka – członek Zespołu projektowego
Przed wejściem do School of Law University of Leeds.
Od lewej: dr hab. prof. SWWS Beata Maria Nowak, dr Sławomir Grzesiak, mgr Maja Zawadzka

W trakcie wyjazdu studyjnego, w dniu 9 czerwca 2022 r., przedstawiciele Zespołu projektowego TMSA uczestniczyli również w roboczym spotkaniu z przedstawicielami brytyjskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, zajmującymi się elektronicznym monitoringiem trzeźwości osób skazanych. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zespołu ds. Polityki, Komunikacji i Analiz w Ministerstwie Sprawiedliwości: Jim Barton (Dyrektor ds. reformy kuratorskiej i dozoru elektronicznego), Robyn de Merindol, Yvonne Pattison, Jack Shea, Julie Egan.

Na początku spotkania dr hab. prof. SWWS Beata Maria Nowak przekazała Robyn de Merindol, która kieruje zespołem Polityki Monitoringu Elektronicznego i Projektów Strategicznych, list intencyjny podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana dr Marcina Romanowskiego, dotyczący dwustronnej wymiany wiedzy i doświadczenia między Polską i Wielką Brytanią w zakresie implementacji systemu TMSA.

LONDYN: wizyta Zespołu projektowego w siedzibie Ministry of Justice. Przekazanie listu intencyjnego.
d lewej: mgr Maja Zawadzka (SWWS), Robyn de Merindol (MJ UK), dr hab. prof. SWWS Beata Maria Nowak, Yvonne Pattison (MJ UK), Jack Shea (MJ UK), Julie Egan (MJ UK).

Przedmiotem podjętych rozmów były kwestie dotyczące wdrażania transdermalnego systemu pomiaru alkoholu w Anglii i Szkocji, aktualne funkcjonowanie systemu oraz problemy związane z jego użytkowaniem, a także ewaluacją jego skuteczności. Zespół projektowy przeprowadził również badanie fokusowe z osobami bezpośrednio nadzorującymi wykonywanie tego środka w Wielkiej Brytanii.

LONDYN: wizyta Zespołu projektowego w siedzibie Ministry of Justice.
Od lewej: mgr Maja Zawadzka (SWWS), dr hab. prof. SWWS Beata Maria Nowak, Ivon Patison (MJ UK), Jack Shea (MJ UK), Julie Egan (MJ UK), Jim Barton (MJ UK), Robyn de Merindol (MJ UK).
LONDYN: przed wejściem do Ministry of Justice 
Od lewej: mgr Maja Zawadzka, dr hab. prof. SWWS Beata Maria Nowak, dr Sławomir Grzesiak

W dniu 10 czerwca 2022 r. w Londynie odbyło się robocze spotkanie z przedstawicielem firmy Alcohol Monitoring Systems Ltd Panem Amitem Sethi, kierownikiem ds. operacji europejskich SCRAM.

Od lewej: dr hab. prof. SWWS Beata Maria Nowak, Amit Sethi, mgr Maja Zawadzka

Podczas spotkania omówiono możliwości wdrożenia transdermalnego monitoringu w polskim systemie penitencjarnym oraz aspekty techniczno-finansowe i szkoleniowe w zakresie implementacji tego typu rozwiązania do krajowych warunków społeczno-prawnych. Omówiono również uwarunkowania i rozwiązania implementacyjne przyjęte w państwach, w których system TMSA obecnie funkcjonuje (USA, Nowa Zelandia, Anglia, Walia, Niderlandy).

Wyjazd studyjny do Wielkiej Brytanii i spotkania z przedstawicielami nauki i praktyki zajmującymi się monitorowaniem abstynencji alkoholowej (AAMR) w celu rozwiązania problemu przestępczości powiązanej z alkoholem był owocny, zwłaszcza z uwagi na pozyskanie w sposób bezpośredni wiedzy na temat doświadczeń brytyjskich i pozytywnych efektów stosowania TMSA, co pozwala przypuszczać, iż tego typu rozwiązanie może być z powodzeniem zastosowane również w polskim systemie penitencjarnym. Należy podkreślić, że Wielka Brytania jest pionierem w stosowaniu transdermalnego monitoringu stężenia alkoholu w Europie, stąd też wyjazd studyjny umożliwił wgląd w praktyczne zastosowanie i funkcjonowanie systemu TMSA w tym kraju. Nawiązanie współpracy z brytyjskimi partnerami zaowocuje także wymianą poglądów oraz naukową refleksją i dyskusją podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej przez Zespół projektowy TMSA w dniu 25 października 2022 r., poświęconej problematyce użyteczności systemu transdermalnego monitoringu stężenia alkoholu w obszarze penitencjarno-probacyjnym. Konferencja odbędzie się w formie online. Więcej informacji na temat planowanej konferencji ukaże się już wkrótce na stronie projektu TMSA (https://www.swws-tmsa.pl/pl/).

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Napisz do nas. Na każdą kwestię postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Dbamy o Twoją
prywatność

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Skip to content