Certyfikacja

Certyfikacja klas szkół ponadpodstawowych w zakresie edukacji penitencjarnej

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości prowadzi nabór do programu Certyfikacji klas szkół ponadpodstawowych w zakresie edukacji penitencjarnej. Program edukacji penitencjarnej skierowany jest do klasy szkół ponadpodstawowych.

Przystąpienie do certyfikacji AWS daje możliwość uczestnictwa zgłoszonych klas w szkoleniach, programach, projektach i konferencjach przygotowywanych przez pracowników naukowych Uczelni. Celem programu edukacji penitencjarnej jest przede wszystkim wspomaganie systemu kształcenia przyszłych funkcjonariuszy służb mundurowych poprzez:

  1. kształtowanie pośród uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie, kształtowanie empatii i wrażliwości przez angażowanie w działalność prospołeczną;
  2. zdobywanie przez uczniów umiejętności radzenia sobie z agresją i przemocą;
  3. zapoznanie uczniów z prawem dotyczącym w szczególności nieletnich oraz zasadami odpowiedzialności prawnej;
  4. zdobywanie przez uczniów wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu Służby Więziennej oraz zapoznawanie uczniów z procesem szkolenia funkcjonariuszy;
  5. promowanie Służby Więziennej i wspieranie systemu kształcenia przyszłych funkcjonariuszy Służby Więziennej;
  6. wspieranie procesu edukacyjnego i wychowawczego, kształtowanie patriotycznych i proobronnych postaw pośród młodzieży oraz promowanie właściwych postaw moralnych przez upowszechnianie wartości obecnych w etosie służby mundurowej;
  7. wspieranie absolwentów przy wyborze ścieżki rozwoju w kierunku służb mundurowych;
  8. podnoszenie sprawności fizycznej oraz promowanie zdrowego stylu życia;
  9. edukację w zakresie działania w zespole i skutecznej komunikacji;
  10. rozwój umiejętności w zakresie oceny ryzyka i niesienia pomocy w sytuacjach zagrożeń naturalnych, cywilnych i militarnych.

Certyfikat przyznawany jest za realizację uzgodnionego programu zapewniającego nabycie przez uczniów umiejętności służących im nie tylko w przyszłym życiu zawodowym, ale i prywatnym, wykształcenie prospołecznych postaw i nawyków aktywnego, świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu codziennym.

Nabór do programu jest otwarty przez cały rok dla wszystkich szkół ponadpodstawowych posiadających możliwości organizacyjne i kadrowe do prowadzenia szkolenia penitencjarnego przy wsparciu Uczelni.

Absolwentom klas, które uzyskają Certyfikat zrealizowania Ram Certyfikacyjnych uwzgledniający cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą w Służbie Więziennej, zgodnie z art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848, 1610 i 2122), przysługiwać będą punkty przy rekrutacji na stacjonarne studia kandydackie I stopnia na kierunku Penitencjarystyka prowadzone na Uczelni, jak i przy rekrutacji do Służby Więziennej.

Aby przystąpić do programu Certyfikacji klas szkół ponadpodstawowych w zakresie edukacji penitencjarnej należy zapoznać się z poniższymi dokumentami:

Załączniki 1. Regulamin nadawania certyfikatu w zakresie edukacji penitencjarnej

Załącznik 2Ramy certyfikacyjne realizacji programu kształcenia w klasach mundurowych szkół ponadpodstawowych z zakresu edukacji penitencjarnej

Załącznik 3Formularz zgłoszenia do udziału w programie certyfikowania klas szkół ponadpodstawowych w zakresie „edukacji penitencjarnej”

W przypadku pytań lub chęci przystąpienia do programu zapraszam do kontaktu z Działem Organizacji Kształcenia pod numerem telefonu: 22 602 44 19, a także poprzez kontakt mailowy: .

AKTUALNOŚCI

Masz pytania?

Napisz do nas. Na każdą kwestię postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

W Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie został uruchomiony nabór do programu certyfikacji klas szkół ponadpodstawowych w zakresie edukacji penitencjarnej. Przystąpienie do certyfikacji WSKiP stworzy możliwość uczestnictwa uczniów w szkoleniach, programach, projektach i konferencjach przygotowywanych przez pracowników naukowych Uczelni. Program edukacji penitencjarnej będzie wspomagał system kształcenia przyszłych funkcjonariuszy służb mundurowych.

Klasy biorące udział w realizacji ram certyfikujących będą miały możliwość m.in. zapoznania się ze strukturą oraz funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz będą mogły korzystać z wybranych zasobów materialnych i intelektualnych Uczelni jak i Centralnej Biblioteki Więziennictwa

W celu uzyskania szczegółowych informacji serdecznie zapraszamy do kontaktu z Działem Organizacji Kształcenia WSKiP (tel. 22 602 44 18 lub 22 602 44 19).

Opracowanie: Zespół ds. public relations WSKiP, DOK.

Siedziba główna
ul. Wiśniowa 50
02-520 Warszawa

NIP: 5213842228
Regon: 381510697

Sekretariat:
Telefon: +48 22 602 44 14
Fax: +48 22 641 21 17
E-mail:

Dbamy o Twoją
prywatność

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Skip to content